Az Oktatási Hivatal 2014. január 30-án vette nyilvántartásba a Károli Gáspár Református Egyetemen elinduló Európai uniós programtervező és -értékelő szakirányú továbbképzési szakot. A szak kialakítását a HÉTFA szakértői kezdeményezték, a képzési és kimeneti követelmények kialakítására – a KRE szakértőivel együttműködésben – a HÉTFA műhelyében került sor. 

Jelentkezési lap: doc 

A képzés részletes tájékoztatója: pdf 

A képzés tanterve: pdf 

Képzési és kimeneti követelmények: pdf

A szak indításával annak a közös célnak az elérést kívánjuk szolgálni, hogy Magyarország a korábbinál nagyobb eredményességgel és hatékonysággal használja fel a fejlesztési forrásokat. A képzési program célcsoportját elsősorban a köztisztviselők, a közintézmények, nonprofit szervezetek és vállalatok fejlesztési programokért, projektekért felelős munkatársai, valamint az érdekképviselők, szakpolitikai döntéshozók képezik.

A 2014 őszén induló szakot elvégzők gyakorlatorientált módon sajátítják el a közpolitikai elemzés, az előzetes és utólagos programértékelés valamint hatásvizsgálat nemzetközi sztenderdeknek megfelelő módszereit. A résztvevők átfogó és alapos tudásra tesznek szert az Európai Unió és Magyarország aktuális szakpolitikai, szabályozási folyamatairól, a fejlesztéspolitika intézményrendszeréről, jogi környezetéről. 

A képzési program levelező jelleggel, problémaközpontúan, kis csoportos formában zajlik, a szakot eredményesen elvégzők megszerzett tudásukról igazoló oklevelet kapnak. Az oktatók az EU-s támogatások programozásának, értékelésének hazai valamint uniós gyakorlatát jól ismerő egyetemi oktatók és a Hétfa Kutatóintézet szakemberei. Az oktatásban meghívott előadóként vezető köztisztviselők, szakpolitikai döntéshozók is részt vesznek. A képzési programban való részvétel önköltségi díja 220.000 Ft / félév. Terveink között szerepel, hogy a szak elismert módon részét képezze a közszolgálati továbbképzési és vezetőképzési programoknak.

A képzési program két féléves és a következő főbb tantárgy-csoportokból áll:

  • Közpolitikai elemzés közgazdaságtani alapjai
  • Hazai szakpolitikai rendszerek aktuális kérdései
  • Ex post és ex ante értékelés és hatásvizsgálat módszerei
  • Értékelés és hatásvizsgálat szervezése
  • EU és magyar fejlesztéspolitikai döntéshozatal és intézményrendszer
  • Uniós támogatások EU-s és magyar jogszabályi környezete.

A képzés oldala a KRE weblapján