A Design Terminál tevékenységének a célja, hogy hozzájáruljon a kreatívipar egyes szegmenseinek és egészének versenyképességéhez. Ehhez nyújt segítséget az a HÉTFA által készített átfogó elemzés, mely bemutatja a kreatívipar jelentőségét, szerepét a magyar gazdaságban, valamint, hogy az azt erősítő lépések hogyan járulnak hozzá a gazdaság, illetve az ország versenyképességéhez.

A kutatás három pillérre épül: statisztikai számításokra, tudományos munkák elemzésére, illetve az érintettekkel és a kreatívipar szereplőivel való konzultációra. Ezek segítségével nemcsak a magyar kreatívipar helyzetértékelésére kerül sor, hanem olyan eszközök létrehozása is az elemzés részét képezi, melyek segítenek a terület versenyképességét erősítő jövőbeli döntések kidolgozásában. A munka 2014 márciusában indul, és május 15-ig tart. A részeredményeit és a tartalmi, valamint elméleti fókuszait a Design Terminál által, 2014 májusában tartott szakmai konferencián ismerheti meg és véleményezheti a szakma, illetve az érintettek.

Sajtóhír