Szerző: PPH Értékelő Kft. – Hétfa Kutatóintézet

Megjelenés éve: 2010

Megbízó: Gazdasági és Szociális Tanács

A tanulmány ezen a linken érhető el

Absztrakt:

Jelenlegi tanulmányunk célja, hogy frissítve a tavalyi tanulmányban foglalt állításokat, elősegítse a fejlesztéspolitika hasznossága és eredményei körüli vitát és támogassa a Gazdasági és Szociális Tanács azon törekvését, hogy a fejlesztéspolitika témakörében stratégiai döntéseket ösztönözzön. A tanulmány a tavalyinál kisebb volumenben készült, azonban az megállapítható, hogy az I. NFT-hez hasonlóan az ÚMFT-t is a lassú indulás, gyors felfutás jellemzi. Abszorpciós kockázatokról egyelőre nem beszélhetünk, különösen mivel az EU az első, 2010 év végi N+3-as határidőt a válságra való tekintettel „eltörölte”. Az átfutási időket tekintve pedig kijelenthető, hogy a döntéshozatali időszak az összes lényegesebb vizsgálati dimenzióban lecsökkent. A gyorsulást alapvetően a tanulási folyamattal magyarázzuk, ami minden évben és minden eljárásrendben tapasztalható.