A Lovász Anna (ELTEcon, MTA KRTK KTI) és Szabó-Morvai Ágnes (HÉTFA, CEU) által a gyermekfelügyeleti lehetőségek anyai munkakínálatára gyakorolt hatásáról készült kutatás eredményeit 2013. november 15-én Szirákon, a Kompetenciák, munkakínálat és foglalkoztatás című konferencián fogják bemutatni.

A kutatók cikkükben azt vizsgálták, hogy az ingyenes gyermekfelügyelet elérhetősége milyen mértékben ösztönzi a három éves gyermekek anyukáit arra, hogy visszatérjenek a munkaerőpiacra. A kutatás eredményei azt igazolják, hogy a gyermekfelügyelet pozitív hatással van az anyák munkakínálatára. Ugyanakkor a hatás korántsem akkora, mint általában gondoljuk, az anyák munkakínálatát egyéb, életkorhoz köthető tényezők is igen erősen befolyásolják, mint például a gyermektől való elválással kapcsolatos vélekedés.