Két új képzés indult februárban a kormányzati döntéshozatalhoz kapcsolódó hatásvizsgálati feladatok támogatására, melyek második hulláma júniusban került lezárásra.

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) képzést indított a kormányzati döntés-előkészítésben és jogszabály-alkotásban résztvevő kollégák munkájának támogatására. Két fajta képzésben volt lehetőség részt venni. Az egyik (1) a hatásvizsgálati módszertanok megismertetését célozza (hatásvizsgálati módszertani képzés), a másik pedig (2) a hatásvizsgálatoknak a döntés-előkészítési folyamatba való beillesztésének technikáit ismerteti meg a hallgatókkal (hatásvizsgálati menedzsment-képzés).

A képzéseket a KIH megbízásából a Hétfa tartotta.

(1) A hatásvizsgálati módszertani képzés során a jogszabályi döntések eredményeinek, hatásainak felméréséhez szükséges módszerek, technikák megismertetését tűzzük ki célul. A képzés végén a résztvevők képesek lesznek egyszerűbb problémák esetén akár saját maguk is választ adni a döntések várható hatásaival kapcsolatos kérdésekre, képesek lesznek bonyolultabb elemzések értelmezésére, összetettebb problémáknál pedig hatékonyan fognak megrendelőként fellépni a hatásvizsgálatot végző szakértő alkalmazásakor.
A képzést olyan kollégáknak ajánljuk, akik napi munkájuk során gyakran szembesülnek vagy szembesülhetnek a döntések eredményeire, hatásaira irányuló kérdésekkel. A képzés a megalapozott, számokra építő elemzések iránti affinitást tételez fel, módszertani előfeltétele azonban nincs.
Az oktató Major Klára.

(2) A hatásvizsgálati menedzsment képzés során a döntéshozatali folyamat megalapozottságát erősítő lehetőségek, hatásvizsgálati technikák előnyeit, korlátait, a hatásvizsgálatok megszervezéséhez szükséges lépéseket, az alkalmazáshoz kapcsolódó lehetőségeket és kockázatokat, valamint ezek kezelési lehetőségeit mutatjuk be a résztvevőknek. A képzés elvégzésével a résztvevők képesek lesznek komolyabb módszertani apparátust nem igénylő hatásvizsgálatok önálló elkészítésére, összetett hatásvizsgálatok előkészítésére, szervezésére.
A képzést olyan kollégáknak ajánljuk, akik napi munkájuk során szembesülnek a döntés-előkészítési folyamatokban a tényalapú információk becsatornázási igényével és nehézségével A képzés a központi igazgatás munkájában való jártasságot tételez fel résztvevőiről. A képzés megalapozott, számokra építő elemzések iránti affinitást igényel, de módszertani, matematikai előfeltétele nincs, alapszintű matematikai készségeknél több nem szükséges.

Az oktatók: Balás Gábor és Szepesi Balázs.

A képzéseket az Új Széchenyi Terv ÁROP 1.1.10-es kiemelt projektje finanszírozta.

Kapcsolódó dokumentumok: