Szerző: Csite András – Czaller László – Mike Friderika

Megjelenés éve: 2013

Megbízó: Zala Megye Önkormányzata

A tanulmány ezen a linken érhető el

Absztrakt:

Tanulmányunk a keszthelyi belváros megújulási folyamatainak újragondolását fejti ki előkészítő jelleggel. Az elmúlt években az Önkormányzat komoly, elsősorban infrastrukturális beruházásokat valósított meg magas támogatási intenzitású, vissza nem térítendő uniós támogatások segítségével. Nem sikerült azonban egy olyan városrehabilitációs folyamatot elindítani, amely képes lett volna a magán- és közszféra szereplőinek sokrétű együttműködésére, a magántőke bevonására, különböző pénzügyi eszközök kombinációját alkalmazva, amely révén megsokszorozható lett volna a településre becsatornázott támogatások tényleges hatása. A városrehabilitáció koncepciója az új, 2014-2020-as finanszírozási időszak kezdetén újragondolást igényel. Nem csak arra kell tekintettel lenni, hogy a következő támogatási programoktól nem várható az előzőhöz hasonló mértékű vissza nem térítendő támogatás önkormányzati beruházások megvalósítására, így a településeknek fel kell készülniük a pályázati rendszeren túlmutató komplex megközelítés alkalmazására, a proaktív hozzáállás érvényre juttatására.