A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából a HÉTFA Pannon.Elemző Iroda koordinációjában a Hétfa Kutatóintézet és a Revuta Alapítvány együttműködésével készült el „A területi koordinációs kapacitások vizsgálata”. Az értékelési munka 2012. július 20. és 2013. március 28-a között zajlott.

Az értékelés a fejlesztéspolitika városhálózatra gyakorolt hatásainak feltárására, az integrált városfejlesztés eszközrendszerével kapcsolatos tapasztalatok összegzésére, valamint a 2014-2020-as tervezési időszak előkészítéséhez kapcsolódó javaslatok megfogalmazására vállalkozott. Az értékelés célja annak feltárása is, hogy a 2014-2020-as programozási időszakban megjelenő új eszközök (pl. ITI – Integrált Területi Beavatkozások vagy CLLD – Közösségvezérelt Helyi Fejlesztések) miként segíthetik a jelenlegi működőnél integráltabb, a versenyképességet jobban erősítő városfejlesztési beavatkozások megvalósítását.

Az értékelési jelentés ide kattintva érhető el