A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából a Pannon.Elemző Iroda koordinációjába a Hétfa Kutatóintézet, a Revita Alapítvány és a KPMG együttműködésével készült el „A turizmusfejlesztés területi kohézió szempontú értékelése”. Az értékelési munka 2012. július 20. és 2013. március 27-e között zajlott.

Az értékelés alapvető célja annak feltárása és elemzése volt, hogy a Regionális Operatív Programok (ROP) keretében 2007-2011 között megvalósuló turisztikai fejlesztések esetében mi jellemezte a forrásallokációt és forrásabszorpciót, a fejlesztések mennyiben kapcsolódtak egymáshoz, mennyiben tudták egy egész ágazati koncepció mentén fejleszteni a turisztikai kínálatot, s milyen hatást fejtettek ki a területi kohézióra. Az értékelés három dimenzióban történt: egyrészt általános, országos szinten, valamint két különböző szempontú közelítésben, egy konkrét turisztikai térség (Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet) és egy konkrét turisztikai ágazat (egészségturizmus) példáján.

Az értékelési jelentés ide kattintva érhető el