A felsőoktatást célzó, 2007 és 2012 között megvalósított programok (kiemelten a TÁMOP 4. prioritás és a TIOP 1.3. intézkedés) értékelését az NFÜ megbízásából a Hétfa Kutatóintézet és a Revita Alapítvány munkatársai végezték 2012 szeptembere és 2013 februárja között.

Az értékelés célja az volt, hogy feltárja a felsőoktatási fejlesztések eddigi eredményeit, a támogatások eredményességét támogató, illetve akadályozó tényezők körét, és az eddigi tapasztalatok alapján javaslatokat fogalmazzon meg a 2014-2020-as programozási időszak cél- és eszközrendszerére vonatkozóan. Az értékelés fókuszában a támogatott felsőoktatási intézmények állnak, így az egyes intézményeknél az összes fejlesztés (TÁMOP, KEOP, TIOP, ROP, GOP) együttes vizsgálatára sor került. Az értékelés a következő témákra fókuszált:

  • a 2007-2012 közötti támogatási projektek kontextusának bemutatása;
  • a konstrukciók eddig elért eredményeinek értékelése intézményenként és összegezve a felsőoktatási szektor egészére;
  • a projektek eredményeinek fenntarthatósága;
  • a céloktól való esetleges elmaradást magyarázó tényezők;
  • jó gyakorlatok bemutatása.

Az értékelés keretében 10 intézményi esettanulmány, továbbá 3 fókuszált K+F+I témájú esettanulmányt készült, amelyek a zárójelentést kísérő önálló kötetben olvashatók.

Az értékelési jelentés I. kötete ide kattintva érhető el 

Az értékelési jelentés II. kötete ide kattintva érhető el