Geambașu Réka – Kardon Béla – Megyesi Boldizsár – Patakfalvi-Czirják Ágnes (2013) Tudásszomj? A kutatás társadalmi megítélése, a pályaválasztást befolyásoló tényezők és a Kutatók Éjszakája

A könyv a Kutatók Éjszakája rendezvénysorozathoz kapcsolódó, 2010 óta zajló szociológiai hatásvizsgálatok eredményeinek részletes elemzését tartalmazza.

A 2010-ben, 2011-ben és 2012-ben lezajlott kérdőíves vizsgálatok, és a mennyiségi adatfelvétellel párhuzamosan készült fókuszcsoportok eredményeit a szerzők a tudomány és társadalom kapcsolatát, a tudományos eredmények megjelenését tárgyaló elméleti, fogalmi keretbe helyezik. A kötet elemzi, hogy a rendezvény miként hatott a tudományos kutatással kapcsolatos attitűdökre, elképzelésekre. Az empirikus anyag részletes bemutatása során két cél vezérelte a szerzőket. Egyrészt elemezték, hogy milyen tényezők befolyásolják a fiatalok kutatásról kialakult képét. Másrészt pedig a látogatók társadalmi-demográfiai jellemzőit, szervezésről kialakított véleményét és azzal szembeni elvárásait bemutatva a jövőbeli hasonló rendezvények szervezőinek kíván olyan eszközöket kínálni, amelyek segítik az esemény tervezését és értékelését.

Az angol nyelvű kötet ide kattintva érhető el