Czinkóczky Zoltán – Mike Károly: Befektetővédelem – társasági jogi szabályok a kockázati tőkebefektetések tükrében. Iustum Aequum Salutare 2012, 8 (3–4). 43–61.  

Hogyan támogathatja a jogi környezet a kockázati tőkebefektetések megvalósulását? Mennyire hatékonyan segíti elő jelenleg a hazai jogrend, azon belül is a társasági jog e sajátos vállalat-finanszírozási forma terjedését? A szerzők tanulmányukban ezekre a kérdésekre keresik a választ. Az észak-amerikai és nyugat-európai trendeket követve, a kockázati tőke viszonylag új, de egyre fontosabb jelenség a magyar gazdaságban. Az iparág fejlődésében pedig fontos szerepet játszik a működését meghatározó jogi szabályrendszer, illetve joggyakorlat. A tanulmány célja egyrészt, hogy megvizsgálja a kockázati tőkebefektető és a finanszírozott vállalkozás közötti kapcsolat közgazdasági logikáját, és ebből kiindulva normatív (hatékonysági) elvárásokat fogalmazzon meg a jogrenddel szemben. Ennek érdekében áttekinti a téma közgazdasági és nemzetközi empirikus szakirodalmát. Másrészt, kísérletet tesz arra, hogy a magyar társasági jogot szembesítse ezekkel az elvárásokkal. Megvizsgálja, hogy a törvényi szabályozás mennyiben engedi, illetve támogatja kifejezetten a befektető és a vállalkozás közötti kapcsolat hatékony kialakítását.

Letölthető változat eléréséhez klikk ide

Mike Károly: Az írott szerződések szerepe a hosszabb távú üzleti kapcsolatokban: a közétkeztetés példája. In: Katona Klára – Szalai Ákos (szerk.): Hatékony-e a magyar jog? Pázmány Press. Budapest, 2013. 287–322. 

A tanulmány az új intézményi közgazdaságtan eszközeivel elemezi a magyar önkormányzatok szerződéskötési gyakorlatának egy szeletét. Bemutatja a szerződéses kapcsolatok irányítási struktúráinak elméletét, különös hangsúlyt helyezve az írott szerződések szerepére. Az elmélet alapján vizsgálja az önkormányzatok által alkalmazott szerződéses megoldásokat a közétkeztetési szerződések példáján. A szerződések tartalomelemzésével teszteli az elméleti irodalom hipotéziseit.

Letölthető változat eléréséhez klikk ide