Szerző: Hétfa Kutatóintézet – Pannon.Elemző Iroda Kft.

Megjelenés éve: 2012-2013

Megbízó: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

A tanulmány ezen a linken érhető el

Absztrakt:

A 8. lot szakmai feladatainak elvégzésére készített ajánlatunk kidolgozásakor a lehető legteljesebb mértékig figyelembe vettük a Megbízó számára kiemelt fontossággal bíró módszertani, projektszervezési kérdéseket. Az ajánlat készítése során célorientáltan, a Megbízó által megoldani kívánt problémákra fókuszálva terveztük meg a mintafeladatok elvégzését. Szakmai ajánlatunkat – az elvárásoknak megfelelően – 4 nagyobb egységre tagoltuk. Az első 2 részben kidolgoztuk az egyes mintafeladatokat, míg az utolsó 2 részben a feladatok elvégzésének projekttervét és projektmenedzsment-javaslatainkat tüntetjük fel. Ajánlatkérő minden szakmai ajánlatban legalább egy kvalitatív és egy kvantitatív adatgyűjtési és -elemzési módszertan alkalmazását írta elő. Az értékelési és azon belül a hatásvizsgálati mintafeladatok kidolgozása során különbséget tettünk az adatok összegyűjtését, rendszerezését (elemzésre alkalmas állapotba hozását) és ezek elemzését szolgáló módszerek között. A jelen szakmai ajánlatban adat- és információgyűjtési módszerként a különféle területi adatbázisok elemzésre alkalmas állapotba hozását, fókuszcsoportokat, interjúkat, míg elemzési módszerként ökonometriai hatásvizsgálatot, a területi egyenlőtlenségek és eloszlások mérését, valamint esettanulmányt alkalmazunk. Mindegyik mintafeladat elvégzésénél szükségesnek tartjuk a releváns hazai és külföldi tudományos, szakpolitikai dokumentumok összegyűjtését és metaelemzését.