Szerző: Hétfa Kutatóintézet – Pannon.Elemző Iroda Kft.

Megjelenés éve: 2012-2013

Megbízó: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

A tanulmány ezen a linken érhető el

Absztrakt:

A 7. lot szakmai feladatainak elvégzésére készített ajánlatunk kidolgozásakor a lehető legteljesebb mértékig igyekeztünk figyelembe venni a Megbízó számára kiemelt fontossággal bíró módszertani, projektszervezési kérdéseket valamint az ajánlattevői kérdésekre adott ajánlatkérői válaszokat (Kiegészítő tájékoztatás). Ajánlatkérő a 7. lot szakmai ajánlatával kapcsolatban kidolgozott elvárása az volt, hogy ajánlattevő 160 szakértői nap keretben dolgozzon ki 3 mintafeladatot, figyelembe véve az értékelési feladatok módszertani lotok szakértőivel történő megosztását. Az ajánlat készítése során célorientáltan, a Megbízó által megoldani kívánt problémákra fókuszálva terveztük meg a mintafeladatok elvégzését. Szakmai ajánlatunkat – az elvárásoknak megfelelően – 5 nagyobb egységre tagoltuk. Az első 3 részben kidolgoztuk az egyes mintafeladatokat, míg az utolsó 2 részben a feladatok elvégzésének projekttervét és projektmenedzsment-javaslatainkat tüntetjük fel.