Szerző: HÉTFA Elemző Központ – Young and Partners

Megjelenés éve: 2012

Megbízó: Új DonaPolis Gazdaságfejlesztési Klaszter

A tanulmány ezen a linken érhető el

A tanulmányhoz kapcsolódó Danuwin konferencia ezen a linken érhető el

Absztrakt:

A Közép- Duna Térség Gazdaságfejlesztési Platformja 2010. decemberi megalakulásakor célul tűzte ki, hogy a térség fejlődése érdekében kidolgozza gazdaságfejlesztési stratégiáját. Jelen gazdaságfejlesztési stratégiában az azóta Új DunaPolis Gazdaságfejlesztési Klaszter néven intézményesült együttműködés 2020-ig tartó fejlesztési céljait és beavatkozási területeit határoztuk meg. Jövőképünkben egy olyan tartósan versenyképes gazdasági térség mellett tettük le a voksunkat, ahol a munkát, a vállalkozást és a teljesítményt megbecsülik, a vállalkozások közötti intenzív együttműködések alakítják a gazdasági fejlődést és ahol felelősen gazdálkodnak a térség emberi, környezeti és gazdasági erőforrásaival. E jövőkép érdekében fő célunk, hogy 2020-ra a térség Magyarország legversenyképesebb térségévé váljon, ahol mind az egy főre jutó beruházásokban, mind a munkatermelékenységben, mind a foglalkoztatási szintben, mind az egy főre jutó GDP tekintetében nem csak jelentősen az országos átlag felett teljesít a térség, de közvetlen versenytársainak, a hozzá hasonló adottságú megyei jogú városokat is tartalmazó térségeknek a versenyében minden évben dobogós helyezést tud felmutatni.