A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából a Pannon.Elemző Iroda Kft., a HÉTFA Elemző Központ Kft. és a Városkutatás Kft. konzorciuma értékelést végzett a roma integrációs szolgáló EU-s fejlesztésekről. Az értékelés célja az volt, hogy kiválasztott konstrukciók vizsgálatán keresztül azonosítsa azokat a tényezőket, melyek elősegíthetik, vagy pedig akadályozzák a roma integrációs célok megvalósítását. 

A megállapítások hat előre meghatározott konstrukcióról készített részletes vagy áttekintő esettanulmány tapasztalatain alapulnak. Előbbieknél a végső kedvezményezettekkel készített nagyszámú interjú is segítette az értékelést. Az értékelésben a fejlesztéspolitikát és a roma integrációt jól ismerő szakértők széles köre is részt vett.

A tanulmány három szinten, a fejlesztéspolitika, a konstrukciók és a megvalósuló projektek szintjén tesz javaslatokat, mind a jelen, mind a 2014-20 közötti programozási időszakra vonatkozóan.

Az értékelési zárójelentés ide kattintva olvasható