Az Európai Unió országaival összehasonlítva a magyar foglalkoztatási helyzetet a munkakínálati oldalon jelentős elmaradás jellemzi, amely az inaktívak magas arányában ölt testet, emellett a munkakereslet viszonylag nagy elmaradást mutat. Kutatásunkban a foglalkoztatáshoz köthető adminisztratív terhek percepcióját vizsgáltuk a HÉTFA Kutatóintézet vállalkozói felmérése segítségével. Az adminisztratív terhek gazdasági teljesítményre, ezen belül is a foglalkoztatásra mért hatásainak vizsgálata azért fontos, mert hazánkban ennek mértéke abszolút értékben kiemelkedően nagy, a GDP 4 százalékára tehető, ugyanakkor az országos szintű foglalkoztatási ráták és az adminisztratív terhelés szintje erős összefüggést mutat.

Eredményeink azt mutatják, hogy minél nagyobb mértékben szervezi ki egy cég a könyvelését, annál nagyobb nehézséget okoznak számára a foglalkoztatással kapcsolatos adminisztratív terhek. Az adminisztráció szubjektív megítélése jelentős eltérést mutat a könyvelői interjúk alapján becsült objektív költségekhez képest. Ugyanakkor a megkérdezett könyvelők és cégvezetők véleménye egyezett abban, hogy a változó jogszabályok nyomon követése jelenti a legzavaróbb és legköltségesebb adminisztrációs terhet a vállalatok számára. Az atipikus foglalkoztatás különböző típusait vizsgálva kimutattuk, hogy a hozzájuk kapcsolódó adminisztratív terheket kis mértékben, de magasabbnak érzik a munkaadók a teljes munkaidős, határozatlan idejű foglalkoztatáshoz képest.

Bognár Fruzsina és Szabó-Morvai Ágnes írásának részletei ide kattintva olvashatók:

Műhelytanulmány VII. – A foglalkoztatással kapcsolatos adminisztratív terhek Magyarországon