A HÉTFA 2011 tavaszán együttműködési szerződést kötött az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajz- és Földtudományi Intézet Földrajztudományi Központjával. A megállapodásnak megfelelően az ELTE TTK FFI FK által képzett geográfus mesterszakos hallgatói a tanrend szerinti kéthetes szakmai gyakorlatukat a HÉTFÁ-ban tölthetik. A hallgatók így munkahelyi és szakmai tapasztalatokat szerezhetnek, a HÉTFA pedig hasznosíthatja a hallgatók szakmai gyakorlatának eredményét. A gyakorlat lehetősége iránt érdeklődő hallgatóknak ez irányú érdeklődésüket a szemeszter megkezdésekor az ELTÉ-n Farkas György és Szabó Pál adjunktus uraknak, a HÉTFÁ-ban pedig Csite András és Németh Nándor igazgatóknak kell jelezniük.