Műhelytanulmány VI. Bognár Fruzsina: Vállalkozói csoportok szerepe az érdekképviseletben 

A tanulmány a „Gazdasági érdekképviseletek és kamarák” című projekt esettanulmányaira épülő elemzés. A vizsgálat a vállalkozókat összefogó csoportokra, érdekképviseletekre és gazdasági kamarákra irányult. Az esettanulmányokat a szervezetek vezetőivel készített interjúkra, sajtó és dokumentumelemzésre építettük.A tanulmány célja, hogy azonosítsuk a szervezetek létét fenyegető potyautas magatartás megoldására kidolgozott stratégiákat, és megvizsgáljuk, hogy az endogén és exogén csoportok milyen tipikus válaszokat dolgoznak ki az alacsony tagság jelentette problémákra. A szervezetek fennmaradásukat elsősorban különböző szelektív ösztönzők szolgáltatásával illetve alternatív finanszírozási források (pl.: EU-s és hazai pályázati források) kiaknázásával biztosítják. E két lehetséges stratégia közötti választás illetve ezek kombinálása a szervezet csoportidentitásától és tagságától függ. A potyautas problémát leginkább a céljellegű ösztönzőket megfogalmazó, exogén tagságú csoportok kezelték sikeresen, míg az endogén nagycsoportok privilégiumok, közfeladatok és azzal járó költségvetési és EU-s források kiharcolásával igyekeznek a potyautas problémával járó finanszírozási nehézségeket megoldani.