Szerző: Hétfa Csoport – Pannon.Elemző Iroda Kft.

Megjelenés éve: 2010 – 2011

Megbízó: MTA Közgazdaságtudományi Intézet

A tanulmány ezen a linken érhető el

A résztanulmány ezen a linken érhető el

Absztrakt:

Az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének megbízásából készített tanulmánykötetünk alapkérdése az, hogy kistelepüléseinken közösségi eszközökkel növelhető-e a foglalkoztatottság, csökkenthető-e a tartós munkanélküliség, és ha igen, miként. Az adatok azt mutatják, hogy ezeken a vidékeken a foglalkoztatottság még az európai uniós átlagban igen alacsonynak számító országos szinttől is – helyenként igen jelentősen – elmarad, míg a tartós munkanélküliség a lélekszámarányuknál jóval nagyobb mértékben „szorult be” ezekbe a településekbe. Az eddigi tapasztalatok alapján, önmagában sem a piaci, sem az állami szféra nem tudta hatékonyan és maradandóan orvosolni ezt a problémát: az ország kisebb falvai folyamatosan szegényednek, egyre súlyosabb társadalmi problémák színtereivé válnak, egyre több közösségi feszültség halmozódik fel bennük.