A közgazdaságtan egyik régi dilemmája, hogy a vállalkozó milyen többletkészségekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik számára a megfelelő helyzetfelismerést, stratégiai döntések meghozatalát. A nemzetközi vállalkozáskutatásokban alapvetően két megközelítés vált uralkodóvá. Az egyik a vállalkozói minőség pszichológiai dimenziójának vizsgálatára helyezi a hangsúlyt, míg a másik az adott társadalom közvetítette kulturális minták elsődlegességét hirdeti. Császár Melinda és Horváth Gergely Krisztián tanulmánya arra tesz kísérletet, hogy e kettősséget szem előtt tartva bemutassa az elmúlt évtizedek nemzetközi szakirodalmának főbb megállapításait. A műhelytanulmány ide kattintva tölthető le: Császár Melinda – Horváth Gergely Krisztián: Lélek, Érték, Stratégia