Szerző: Csite András – Németh Nándor

Megjelenés éve: 2008

Megjelenés helye: Kormányzás, Közpénzügyek, Szabályozás II. évfolyam. 2. szám

A tanulmány ezen a linken érhető el

Absztrakt:

Magyarország a születéskor várható átlagos élettartam tekintetében elmarad a hasonló gazdasági fejlettségű országok szintjétől, és jelentős – területileg is megragadható és a rendszerváltoztatást követően növekvő – különbségek vannak az egyes társadalmi csoportok egészségi állapotában és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésében. A tanulmányban nemzetközi kitekintés mellett arra vállalkozunk, hogy a szakterület kutatói és saját eredményeink alapján vázoljuk a magyarországi kistérségi várható élettartamok becsült értékeit és azok változását az 1980–2005 közötti időszakban. Megvizsgáljuk azt is, hogy a kistérségek közötti különbségeket milyen tényezők befolyásolhatják. Eredményeink szerint a férfiak és nők születéskor várható átlagos élettartamát részben azonos tényezők befolyásolják: a kistérségek fejlődési centrumoktól, övezetektől való távolsága, a kistérségek településszerkezete, az iskolázottság és a roma népesség aránya. Figyelemreméltó, hogy az infrastrukturális ellátottság szintjét és az egészségügyi rendszer kiépültségét Magyarországon oly mértékig meghatározza a kistérségek elhelyezkedése és településszerkezete, hogy e tényezők önállóan lényegében nincsenek hatással a várható élettartam alakulására. Elemzésünk mellékletében bemutatjuk a 2005-re vonatkozó kistérségi várható élettartambecslés módszertanát.