Szerző: Csite András

Megjelenés éve: 2005

Megjelenés helye: Századvég

A tanulmány ezen a linken érhető el

Absztrakt:

A tanulmány végigköveti a magyar vidékfejlesztési politika intézményesülését annak 1990-es évekbeli kezdeteitől 2002 végéig, mikor az EU SAPARD programjára kiírták az első hazai pályázatokat. A vidékfejlesztést azért állította a szerző az elemzés középpontjába, mert ez a politikaterület Magyarország európaizálásának során született meg, s várható volt, hogy a mező intézményesülésének vizsgálatából a magyar európaizáció milyenségére is következtethetünk. Magyarország európaizálásának ma legelterjedtebb megközelítése a modernizációs elmélet. A szerző szerint ez a makroszemléletű, funkcionalista, társadalmiváltozás-magyarázatokkal operáló elmélet nem megfelelő keret az európaizációs jelenségek összefüggéseinek vizsgálatára, mint ahogy számos elméleti problémát fölvet a modernizációs elmélet „kifordított” változata, a kolonizációs megközelítés is. Az elemzett politikai mező intézményesülése alapján úgy véli a szerző, a magyar európaizáció meghatározó sajátossága, hogy a csatlakozási folyamatban új politikai lehetőségek nyílnak meg a hazai és kisebb részben külföldi politikai vállalkozók előtt. Az intézményesülés mikéntje, a létrejövő szervezetek, a megszülető szabályozó joganyag, az erőforrások újraosztása nagyrészt attól függ, hogy a megnyíló lehetőségeket a politikai vállalkozók mennyire sikeresen tudják kiaknázni, mennyire eredményesek a politikai hálózatok életre hívásában és a hálózatok tagjainak politikai mobilizálásában.