Városfejlesztés

Megalakult a HÉTFA Város- és Területfejlesztési Irodája

A HÉTFA Kutatóintézet és Elemzőközpont megújult szervezeti formában, önálló irodává szervezve folytatja város-és területfejlesztési tevékenységét. 

A Város- és Területfejlesztési Iroda azzal a céllal jött létre, hogy közös tudásbázist hozzunk létre a város- és területfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységeinek. Az elmúlt években felhalmozódó referenciáinknak köszönhetően egy széleskörű tapasztalattal bíró csapat állt össze a HÉTFÁ-n belül. Tagjai tudományterületekről érkezett tapasztalt szakértők, építész, geográfus, jogász, szociológus, közgazdász, tájépítész, akiknek közigazgatási, akadémiai tapasztalata egyaránt van.

Tevékenységünk széleskörű, a koncepcióalkotástól egészen a megvalósításig, menedzsmentig részt veszünk a különböző projektekben, kezdeményezésekben. Az elmúlt egy évben kiemelt szerepet kapott a városok zöld infrastruktúra és urbanisztikai fejlesztése. Ehhez kapcsolódóan munkatársaink több akciótervet és megalapozó tanulmányt készítettek. 2016 januárjától Hévíz, Keszthely és Lenti zöld infrastruktúra stratégiai előkészítésében és tervezésében is részt vettünk, melynek során a következő szempontok érvényesítése került előtérbe:

  • széleskörű társadalmi bevonás alapjainak lefektetése és közös gondolkodásra való ösztönzés a zöld város kialakításának érdekében;
  • zöldfelületek minőségi fejlesztése annak érdekében, hogy széles rétegek számára használható és élvezhető, funkcióban bővelkedő szabad terek jöjjenek létre;
  • reprezentatív területek kiemelése a zöld infrastruktúra elemeinek segítségével;
  • az éghajlatváltozás hatásainak való ellenállás növelése, hősziget hatás csökkentése, vízvisszatartást támogató megoldások alkalmazása;
  • fenntarthatóság biztosítása tartós és olcsó kezelést lehetővé tevő anyaghasználattal, őshonos, a klimatikus viszonyokhoz alkalmazkodott növényalkalmazással.

A fentiek mentén nemcsak a zöldfelületek nagyságának növelését sikerült a tervekben elérni, hanem a zöld infrastruktúra, a fák, fasorok, parkok, vizes elemek városi szövetben betöltött szerepe is újraértelmeződött, jelentőségük nőtt.


Elfogadták Józsefváros és Rákosmente településfejlesztési stratégiáját

A józsefvárosi és a rákosmenti képviselő-testület szeptemberi ülésükön elfogadták kerületeik Integrált Településfejlesztési Stratégiáját (ITS). A döntés mindkét testületben teljes konszenzussal született, ami hozzájárulhat a megfogalmazott hosszú és közép távú célok megvalósulásához. A széles támogatottság cégünk számára is siker, mivel mindkét dokumentum a HÉTFA munkatársainak szakmai támogatásával készült. Tovább…

02-P1050129


 

A HÉTFA közreműködésével született meg Budapest Gazdaságélénkítési és Munkahelyteremtési Stratégiája

A Fővárosi Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el a dokumentumot. A döntés jelentőségét növeli, hogy Budapest korábban nem rendelkezett a gazdaságra koncentráló stratégiával, amelyet most ráadásul a kerületi önkormányzatok és a Főváros együttműködésével alakítottak ki. Ez a közösen kidolgozott stratégia hozzájárulhat a fővárosi gazdaságfejlesztési erőfeszítések hatékonyabb koordinációjához. Tovább…

BG_FACEBOOK


 

Beszélgetések a települési stratégiaalkotás kérdéseiről

Az Összkép, a HÉTFA magazinja több alkalommal is foglalkozott a településfejlesztés témájával.

Balás Gábor, a HÉTFA ügyvezetője és Szendrei Zsolt, a HÉTFA építésze a települési stratégiaalkotás átalakulásáról beszélt az Összképnek.

DSC_0814_mod_small

Baranyai Zsolttal, a cég városszociológusával Józsefváros lehetőségeiről és a kerület Intergrált Településfejlesztési Stratégiájának tanulságairól beszélgettünk.


 

Budapesti Szociális Városrehabilitációs Kézikönyv a HÉTFA közreműködésével

Április 16-án mutatták be a frissen elkészült fővárosi Szociális Városrehabilitációs Kézikönyvet. A HÉTFA a Városkutatás Kft. alvállalkozójaként a dokumentum elkészítésének szakmai koordinációjában vett részt. Tovább…

A


Tematikus fejlesztési programok Budapesten

2014 tavaszán a HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ szakértői támogatásával három témakörben sikerült közös stratégiát kialakítani Budapest Főváros Önkormányzata és a kerületi önkormányzatok között. E három Tematikus Fejlesztési Program (TFP) a barnamezős területek, a szociális városrehabilitáció és a Duna menti területek fejlesztését célozta és a célok mellet a projektek kiválasztásának menetét és irányelveit, illetve egy előzetes projektlistát is tartalmaz. Tovább…


Keszthely, Hévíz, Nyugat-Balaton fejlesztési program

A HÉTFA 2013 óta több projekt révén is közreműködik Keszthely, Hévíz és a Nyugat-Balaton térsége fejlesztési programjainak és a megvalósítandó projekteknek a kidolgozásában. Tovább…


 

Városhálózati Hatásértékelés

A HÉTFA közreműködésével, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából készült el a “A területi koordinációs kapacitások vizsgálata” című városhálózati hatásértékelés. A munka célja a fejlesztéspolitika városhálózatra gyakorolt hatásainak feltárása, az integrált városfejlesztés eszközrendszerével kapcsolatos tapasztalatok összegzése, valamint a 2014-2020-as tervezési időszak előkészítéséhez kapcsolódó javaslatok megfogalmazása volt. Tovább…


 

A helyi kezdeményezésű gazdaságfejlesztési programok vizsgálata – HÉTFA tanulmányok a Közgazdaságtudományi Intézet megbízásából

A tanulmánykötet alapkérdése az, hogy Magyarország kistelepülésein közösségi eszközökkel növelhető-e a foglalkoztatottság, csökkenthető-e a tartós munkanélküliség, és ha igen, miként. Tovább…