Ügyvezetőink

 

Balás Gábor
balasgabor@hetfa.hu /  +36-30-984-91-66

Közgazdász, a HÉTFA alapítója, ügyvezetője és igazgatója. Korábban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Elemző, Értékelő, Módszertani Főosztályát vezette. Rendszeresen oktat a Corvinus Egyetem Széchenyi Szakkollégiumában, ami 2014-ben Patrónus Tanár elismerésben részesítette. A Corvinus Egyetem közgazdaságtani doktori iskolájának tagja. Főbb elemzési területei a közpolitikai eszközök, különös tekintettel a fejlesztési források felhasználásának eredményessége, az államműködés hatékonysága, az állami szabályozás hatása a vállalkozások együttműködésére, az önkormányzati működés mechanizmusai és az elmaradott vidékek fejlesztési lehetőségei.

Csite András
csiteandras@hetfa.hu / +36-30-730-66-68

Közgazdász, a gazdaságtörténet egyetemi doktora, a szociológia doktora (PhD). A HÉTFA alapítója és ügyvezető igazgatója. 1994-2004 között az MTA Politikai Tudományok Intézetében dolgozott tudományos munkatársként. 1997-ben kiemelkedő kutatói munkáért Akadémiai Ifjúsági Díjban részesült, 2000-ben a Magyar Szociológiai Társaság Erdei Ferenc Emlékéremmel tüntette ki. 1998-2001 között az MTA Bolyai János kutatási ösztöndíjasa. 2015-ben a Zala Megyei Közgyűlés Zala Megye Fejlesztéséért Díjjal tüntette ki. Főbb szakterületei: külhoni magyarság, fejlesztéspolitika, vidék, elitek, vállalkozások. Több mint nyolcvan hazai és külföldi tudományos szakcikk szerzője, társszerzője.

A Hétfa alapítói

 

Balás Gábor

Csite András

Németh Nándor

Szobonyáné Szabó-Morvai Ágnes

Szepesi Balázs