Társadalmi felelősségvállalás

A HÉTFA Magyarország és a környező világ megismerése mellett szerepet kíván vállalni legégetőbb társadalmi gondjaink enyhítésében és közös nehézségeink megoldásában. Tudásunkkal, szervezőmunkánkkal segíteni kívánjuk a leghátrányosabb helyzetű családok felemelkedését, közösségeink megerősödését és a fiatal tehetségek kibontakozását. E célok megvalósulásához eddigi munkánk során a következőkkel igyekeztünk hozzájárulni:

1. HÉTFAtett: Lengyeltóti konferencia A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kezdeményezésére 2009-ben indult el a felsőoktatás és a leghátrányosabb helyzetű kistérségek partnerségi programja, melynek fő célja az egyetemek, főiskolák helyi-térségi társadalmi hálózatokhoz való kapcsolódásának erősítése. A program keretében az ELTE Földrajz- és Földtudományi Intézet valamint a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás (lengyeltóti kistérség) együttműködési megállapodást kötött. A HÉTFA Kutatóintézet bekapcsolódott a partnerségi programba, anyagilag támogatta és közreműködött a 2010. augusztus 27-én Lengyeltótiban megrendezett „A területfejlesztés régi, új lehetőségei és az LHH kistérségek” című konferencia szervezésében. A szakmai beszélgetéseket a HÉTFA kutatóintézet igazgatója Csite András moderálta, míg Balás Gábor „A hátrányos és leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési lehetőségei, problémáik kezelése az ÚMFT-ben: mit mutat a múlt, és mit hoz a jövő?” című panelbeszélgetésben vett részt. Részletek az alábbi linken érhetők el: http://mitemuhely.hu/lhh/

2. HÉTFAtett: részvétel a Civil Kalauz kialakításában A Hankiss Elemér által indított Újreformkor mozgalom egyik programja a Civil kalauz című honlap működtetése (www.civilkalauz.ujreformkor.hu). A honlap célja, hogy – a teljesség igénye nélkül – bemutasson olyan hazai civil kezdeményezéseket (programokat, projekteket), amelyek jó példái a társadalmi felelősségnek, az öntevékenységnek. A honlap feltöltésében a HÉTFA Elemző Központ munkatársai közreműködtek.

3. HÉTFAtett: részvétel a Csend Hangja Klaszter kialakításában A HÉTFA Elemző Központ alapító tagként csatlakozott a Weisz Fanni esélyegyenlőségi aktivista által kezdeményezett, a fogyatékkal élők életminőségét javítani kívánó Csend Hangja Klaszterhez (www.csendhangja.hu). A Klaszter célja, hogy felhívja a társadalom figyelmét a siketek, nagyothallók és más fogyatékkal élők helyzetére, életkörülményeire, problémáira, de örömeire is, hogy ily módon a társadalom és a gazdasági élet szereplőit a fogyatékkal élők helyzetének javítása érdekében aktív szerepvállalásra ösztönözze. A HÉTFÁ-ban már ma is dolgozik fogyatékkal élő munkatárs, s a Klaszter tagjaként a jövőben is arra fogunk törekedni, hogy munkatársaink számára biztos megélhetést kínáló, családbarát munkahelyet biztosítsunk.