Munkatársaink tanulmányai

Tanulmányok, kötetek:

Mike Károly (2013): Az írott szerződések szerepe a hosszabb távú üzleti kapcsolatokban: a közétkeztetés példája. In: Katona Klára – Szalai Ákos (szerk.): Hatékony-e a magyar jog? Pázmány Press. Budapest, pp. 287–322.

Czinkóczky Zoltán – Mike Károly (2012): Befektetővédelem – társasági jogi szabályok a kockázati tőkebefektetések tükrében. In: Iustum Aequum Salutare 8 (3–4). 43–61.

Mike, Károly (2012): Hirschman meets Williamson: Relationship-specific investment and loyalty. In: Corvinus Journal of Sociology and Social Policy Vol. 3, No. 2, pp. 55-81

Csite András (2012): A sarki kisbolt, mint családbarát munkahely? In: Munkaügyi Szemle No. 4.

Balás Gábor – Csite András (2012): Átalakítás közben, konszolidációra várva. In: Kommentár No.2.

Németh Nándor szerk. (2011): Helyi kezdeményezésű gazdaságfejlesztési programok vizsgálata. KTI Könyvek 14. MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest

Szepesi Balázs – Borbás Gabriella – Balás Gábor (2010): Az államműködés problémái Magyarországon. Kézirat

Szepesi Balázs – Balás Gábor – Bálint Tamás – Harkányi Máté – Vékony András Benjámin (2009): Módszertani, elméleti keretek a magyar államműködés problémáinak elemzéséhez. Kézirat

Németh Nándor – Csite András – Jakobi Ákos (2009): Román állampolgárságú munkavállalók Magyarországon. In: Területi Statisztika No. 6. (november), pp. 615-627

Csite András – Németh Nándor (2008): A születéskor várható élettartam kistérségi egyenlőtlenségei az ezredforduló Magyarországán. Kormányzás, Közpénzügyek, Szabályozás. Vol. 2, No. 2, pp. 257-289.

Csite András – Németh Nándor (2007): Az életminőség területi differenciái Magyarországon: a kistérségi szintű HDI becslési lehetőségei. Budapesti Munkagazdaságtani Füzetek. 3. MTA Közgazdaságtudományi Intézet.

Csite András (2005): Reménykeltők. Politikai vállalkozók, hálózatok és intézményesülés a magyar vidékfejlesztésben 1990–2002 között. Századvég: Budapest.


A BCE Versenyképesség Kutató Központ TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005 azonosítójú projekt "A nemzetközi gazdasági folyamatok és a hazai üzleti szféra versenyképessége" címet viselő alprojektjének kutatási tevékenysége eredményeként készült tanulmányok:

Luksander Alexandra – Mike Károly – Csite András (2011): Egyéni és kormányzati felelősség a vállalkozói kultúrában – Európában és Magyarországon

Luksander Alexandra – Mike Károly – Csite András (2011): Maguk urai – a magyar vállalkozó lelkialkata


A Közjó és Kapitalizmus Intézet “Jelentés a magyarországi kapitalizmus állapotáról” c. programja keretében megjelent tanulmányok:

Balás Gábor – Vékony András Benjámin: Az adórendszer hatása a vállalkozás szabadságára – Egy lepapírozott adórendszer költségei

Szepesi Balázs – Szabó-Morvai Ágnes: A bizalom infrastruktúrája – a vállalkozások együttműködésének biztosítékai Magyarországon

Szepesi Balázs (szerk.): Jelentés a Magyarországi Kapitalizmus Állapotáról – 2008

Szabó-Morvai Ágnes: Finanszírozás a hazai kapitalizmus nézőpontjából

Szepesi Balázs: Az állami szabályozással szembeni normatív kritériumokról

Csite András: Boldogtalan kapitalizmus? A mai magyarországi társadalom értékpreferenciáinak néhány jellemzője

Balás Gábor – Csite András – Szalai Ákos – Szepesi Balázs: Mit tudunk a magyarországi kapitalizmusról?

Szalai Ákos – Szepesi Balázs: Mit nem tudunk a magyar kapitalizmusról? Jelentés-tervezet a magyar kapitalizmus állapotáról