Munkatársaink

Ügyvezetők

 

Balás Gábor
balasgabor@hetfa.hu /  +36-30-984-91-66

Közgazdász, a HÉTFA alapítója, ügyvezetője és igazgatója. Korábban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Elemző, Értékelő, Módszertani Főosztályát vezette. Rendszeresen oktat a Corvinus Egyetem Széchenyi Szakkollégiumában, ami 2014-ben Patrónus Tanár elismerésben részesítette. A Corvinus Egyetem közgazdaságtani doktori iskolájának tagja. Főbb elemzési területei a közpolitikai eszközök, különös tekintettel a fejlesztési források felhasználásának eredményessége, az államműködés hatékonysága, az állami szabályozás hatása a vállalkozások együttműködésére, az önkormányzati működés mechanizmusai és az elmaradott vidékek fejlesztési lehetőségei.

Csite András
csiteandras@hetfa.hu / +36-30-730-66-68

Közgazdász, a gazdaságtörténet egyetemi doktora, a szociológia doktora (PhD). A HÉTFA alapítója és ügyvezető igazgatója. 1994-2004 között az MTA Politikai Tudományok Intézetében dolgozott tudományos munkatársként. 1997-ben kiemelkedő kutatói munkáért Akadémiai Ifjúsági Díjban részesült, 2000-ben a Magyar Szociológiai Társaság Erdei Ferenc Emlékéremmel tüntette ki. 1998-2001 között az MTA Bolyai János kutatási ösztöndíjasa. 2015-ben a Zala Megyei Közgyűlés Zala Megye Fejlesztéséért Díjjal tüntette ki. Főbb szakterületei: külhoni magyarság, fejlesztéspolitika, vidék, elitek, vállalkozások. Több mint nyolcvan hazai és külföldi tudományos szakcikk szerzője, társszerzője.

Szepesi Balázs
szepesibalazs@hetfa.hu / +36-30-521-38-91

Szociológus, közgazdász, a politikatudomány doktora (PhD). A HÉTFA alapítója, ügyvezetője és stratégiai igazgatója. 1999-2000 között elemzőként dolgozott a Gazdasági Minisztériumban, majd 2003 és 2006 között a Nemzeti Fejlesztési Hivatal Elemző, Értékelő, Modellező Főosztályát vezette. 2010-2012 között a Nemzetgazdasági Minisztérium Parlamenti és Gazdaségstratégiai Államtitkárság stratégiaalkotási és elemzési tevékenységét irányította. A HÉTFA alapítója, számos a versenyképességgel, a hazai kapitalizmus működésével foglalkozó tudományos közlemény szerzője. Rendszeresen tanít a Budapesti Corvinus Egyetem szakkollégiumaiban. A Rajk László Szakkollégium állandó tanára, a Széchenyi István Szakkollégium patrónus tanára.

Munkatársak

Baranyai Zsolt
Város- és Területfejlesztési Iroda / baranyaizsolt@hetfa.hu

Szociológus, 2012 júliusa óta a HÉTFA munkatársa. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karán végzett 2012-ben, érdeklődési területe a városrehabilitáció-városszociológia, illetve a területfejlesztés. Szakdolgozatát a budapesti rehabilitációs gyakorlatok és a kiskereskedelem összefüggéseiről írta. Egyetemi tanulmányai alatt településkutatási, kisebbségszociológiai és foglalkoztatási projektekben szerzett szakmai tapasztalatokat.

Bobák Fanni
Nemzetközi Projektiroda / bobakfanni@hetfa.hu

Nemzetközi kapcsolatok elemzője, projektmenedzser. 2015 novembere óta a HÉTFA munkatársa. Alapszakon a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi tanulmányok, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem szlavisztika szak orosz szakirányán végzett. Mesterszakos diplomáját a Pázmány Péter Katolikus Egyetem nemzetközi tanulmányok képzésén szerezte. Tanulmányai mellett a Széchenyi István Szakkollégium aktív tagja volt, ahol kormányzati gazdaságtant tanult. Angolul felsőfokon, oroszul és németül középfokon beszél.

Borbás Gabriella
borbasgabriella@hetfa.hu

Közgazdász. 2010 óta a HÉTFA Elemző Központ vezető elemzője. 2007 és 2009 között a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöki kabinetjét vezette, korábban a Nemzeti Fejlesztési Hivatal koordinációért felelős főosztályán dolgozott osztályvezetőként. Ezekben az években elsősorban a fejlesztéspolitikai intézményrendszer kialakításával, működtetésével foglalkozott, 2008-ban munkájáért miniszteri kitüntetést kapott. Emellett oktatott a Corvinus Egyetemen, valamint tanulmányával díjat nyert a Magyar Közigazgatási Kar által szervezett „Közigazgatás Korszerűsítése” versenyen.

Bördős Katalin
bordoskatalin@hetfa.hu

Közgazdász, 2016 áprilisa óta a HÉTFA elemzője. Mesterszintű tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Karán végezte, emellett a Széchenyi István Szakkollégium végzett tagja. 2012 és 2016 között a Budapest Szakpolitikai Elemző Intézetnél dolgozott junior elemzőként. Elsődleges érdeklődési területei a foglalkoztatás-politika és a munkagazdaságtan, valamint a kvantitatív hatásvizsgálati és alkalmazott ökonometriai módszerek.

Czaller László
czallerlaszlo@hetfa.hu

Okleveles geográfus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Földtudományi Doktori Iskola PhD-hallgatója. Tudományos érdeklődése a gazdaságföldrajz különböző területeit fedi le, doktori disszertációjának témája az agglomerációs gazdaság, a szelektív munkaerő-vándorlás és a regionális növekedés kérdésköreihez kötődik. 2014 óta az ELTE geográfus szakán rendszeresen végez oktatási tevékenységet. A Magyar Regionális Tudományi Társaság tagja, 2012 márciusa óta a HÉTFA Kutatóintézet munkatársa.

dr. Csapó-Horváth Bernadett
csapohorvathbernadett@hetfa.hu

Jogász. Tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog és Államtudományi Karán végezte. Tanulmányai során az elhunyt magánszemélyek soron kívüli adómegállapításával kapcsolatos ismeretek elmélyítésére törekedett, amelyből később a szakdolgozatát is írta. A HÉTFA csapatát 2016 decembere óta erősíti, elsősorban a közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok ellátásával foglalkozik. Tudományos érdeklődési területe az európai uniós forrásból megvalósuló (köz)beszerzések.

Csengődi Sándor
csengodisandor@hetfa.hu

A HÉTFA külső tanácsadója. A Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Karának adjunktusa, közösségi gazdaságtant és társadalmi költség-haszon elemzést tanít angol és magyar nyelven. 2011-2012 között vezette a kormányzati döntés-előkészítés és jogszabályi hatásvizsgálatok módszertani és tudásközpontjaként működő ECOSTAT Kormányzati Hatásvizsgálati Központot. Korábban elemzéseket és értékeléseket végzett és koordinált a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél, majd az Agenda Consulting Kft vezető tanácsadójaként értékelési projekteket vezetett, valamint térségi, települési és országos fejlesztési programokat, stratégiákat dolgozott ki. Számottevő tudással és tapasztalattal rendelkezik empirikus elemzési és hatásvizsgálati módszerek alkalmazásához kapcsolódóan. Felsőfokú szinten beszél angolul és németül.

Fazekas Gergely
fazekasgergely@hetfa.hu

Szociológus, 2012 óta a HÉTFA elemző, projektmenedzser munkatársa. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karán tanult nemzetközi kapcsolatok, valamint szociológia szakokon. Érdeklődési területe a vidékszociológia, vidékpolitika, a település- és  területfejlesztés. Szakmai munkája során társadalmi és gazdasági hatásvizsgálatok lefolytatásában,valamint önkormányzati szintű fejlesztéspolitikai tervezésben és megvalósításban vesz részt.

Geambaşu Réka
geambasureka@hetfa.hu

Szociológus, antropológus. 2013 óta a Hétfa Kutatóintézet munkatársa. A kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetemen (BBTE) szerzett szociológusi (BA) és antropológusi (MA) diplomát, majd ugyanitt védte meg 2013-ban doktori disszertációját. Kutatási területei: nemi egyenlőtlenségek a munkaerőpiacon, atipikus foglalkoztatás, a vállalkozás szociológiája. 2007 óta a BBTE Magyar Szociológia és Szociális Munkásképző Intézetének oktatója.

 

Herczeg Bálint
herczegbalint@hetfa.hu

Közgazdász, a HÉTFA Kutatóintézet tudományos főmunkatársa. 2012-ben szerzett PhD fokozatot a Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karán a Versenyképesség, globalizáció és regionális doktori programban. Kutatási területe és disszertációjának témája is a monetáris politika és annak transzmissziós mechanizmusai, jelenleg közoktatás eredményeit befolyásoló tényezők hatásait vizsgálja. Korábban a Debreceni Egyetem bevezető mikro- makroökonómiai és nemzetközi közgazdaságtan kurzusokat tartott.

 

Iváncsics Vera
Város- és Területfejlesztési Iroda / ivancsicsvera@hetfa.hu

Tájépítészmérnök, okleveles nemzetközi kapcsolatok, Európa szakértő. 2014 szeptembere óta a HÉTFA munkatársa. A Szent István Egyetemen és a Budapesti Corvinus Egyetemen folytatott tanulmányai mellett a Széchenyi István Szakkollégium aktív tagja volt. Korábban a Budapesti Kulturális Obszervatóriumban, Nemzetgazdasági Minisztérium versenyképességi elemzőjeként dolgozott, tapasztalatot szerzett a németországi Szász-Anhalt tartományi energiahivatalában és a Főkert Zrt. gyakornokaként. Munkája során részt vett nemzetközi kutatási projektekben, vállalkozások adminisztratív tehercsökkentését támogató program kidolgozásában, hatásvizsgálatában az EU 2014-2020-as fejlesztési időszak stratégiai dokumentumainak kidolgozásában. Az elmúlt években város és területfejlesztéssel (turizmus, helyi gazdaság, zöld város, barnamezős területek rehabilitációja) kapcsolatos projekteket irányit.

Jakab Gábor
jakabgabor@hetfa.hu

Közgazdász. Tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Karán végezte előbb Alkalmazott közgazdaságtan alapszakon, majd Közgazdálkodás és Közpolitika mesterszakon; Közpolitikai elemző és Egészséggazdaságtani modulokkal. Szakdolgozatát lakóhelyi szegregáció témakörében írta. 2018 februárjától a HÉTFA munkatársa.

Kerényi Gabriella
kerenyigabriella@hetfa.hu

Titkárságvezető, 2012 decembere óta a HÉTFA munkatársa.

Kiss-Kozma Georgina
kozmageorgina@hetfa.hu

Okleveles politológus, jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Politikaelméleti Doktori Iskola PhD-hallgatója. Tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Karán, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, Politikatudomány mesterszakon végezte. Kutatási területe és doktori disszertációjának témája a romániai magyar ifjúság kérdésköreihez kapcsolódik. Angolul és németül felsőfokon beszél.

Kocsis Judit
kocsisjudit@hetfa.hu

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán tanult szláv-filológia szakon, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karán szerzett szociálpolitikus diplomát. 2015 szeptembere óta a HÉTFA munkatársa projektmenedzserként. Konferenciák szervezésében illetve nemzetközi pályázatok összeállításában vett részt.

Koltai Luca
koltailuca@hetfa.hu

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett szociálpolitikus majd Európa szakértő diplomát. A közigazgatás és a nonprofit szektor különböző területein szerzett terepi és vezetői tapasztalatot, többek közt a Budapest Esély Nonprofit Kft-ben illetve a Habitat for Humanity Magyarország operatív igazgatójaként. A Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézetben dolgozott kutatóként. Elsődleges elemzési területei a szociálpolitika, lakhatási- és a foglalkoztatáspolitika. Elnökségi tagja a Magyar Közgazdasági Társaság Munkaügyi szakosztályának, s tagja a chicagói Institute of Global Homelessness intézetnek, valamint 2016-tól a Szociálpolitikai Tanácsnak.

Major Klára
majorklara@hetfa.hu

Közgazdász, a HÉTFA kutatási igazgatója. A Hétfa Kutatóintézetben betöltött tevékenysége a Hétfa-CGE modell fejlesztése, programozása és hatásvizsgálata területekre koncentrálódik. A kutatóintézetben 2014-ben indult makroökonómiai modellezési tevékenység célja egy ágazati bontást tartalmazó reálgazdasági modell kialakítása volt, amelynek segítségével különböző eseményeknek a GDP-re és a foglalkoztatásra gyakorolt hatásainak a számszerűsítése válik lehetővé. A folyamatos modellezés és modellfejlesztési tevékenység eredményekét mára számos alkalmazásra került sor, a modell leggyakoribb alkalmazási területei a fejlesztéspolitikai támogatások makrogazdasági hatásainak elemzése és egyes ágazatokban folyó ágazati fejlesztések, beruházások, kapacitásbővítések makrogazdasági hatásainak a számszerűsítése.

Major Klára párhuzamosan a Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Tanszékének docense. Oktatási területe a makroökonómia és az empirikus makroökonómiai elemzések területeire irányul. Speciális érdeklődési területe a numerikus módszerek makroökonómiai alkalmazási területei. Korábbi elemzési munkáiban foglalkozott közpolitikai programok hatásvizsgálataival illetve térökonometriai módszerek segítségével a fejlesztéspolitika területi vonatkozású hatásaival. PhD fokozatát a Corvinus Egyetemen szerezte 2003-ban.

Megyesi Boldizsár
megyesiboldizsar@hetfa.hu

Szociológus. A Hétfa Kutatóintézet tudományos főmunkatársa. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészmérnöki Karán és az ELTE Társadalomtudományi Karán végezte, ugyanitt szerezte PhD fokozatát. Főbb szakterületei a fejlesztéspolitikai hatásvizsgálatok, vidékkutatások, tudomány és társadalom kapcsolata. Több EU FP7-es kutatásban és hatásvizsgálatban vett részt. Számos publikáció szerzője és társszerzője, a Socio.hu c. folyóirat szerkesztője, az MTA Társadalomtudományi Központ Szociológia Intézetének tudományos munkatársa.

Mike Friderika
Város- és Területfejlesztési Iroda / mikefriderika@hetfa.hu

Ügyvéd, környezetvédelmi jogász. Végzettségeit a Pécsi Egyetemen, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte. 2013 óta dolgozik a HÉTFA Kutatóintézetben senior szakértőként. Korábban az EU-s projektekkel foglalkozó HDI Consulting Ltd. munkatársa volt. Elsődleges szakterületei a nemzetközi és hazai projektek előkészítése és menedzselése, megvalósíthatósági tanulmányok készítése és az uniós forrásokkal kapcsolatos tanácsadás közigazgatási és önkormányzati szervek számára. Az utóbbi időben turizmussal, a környezet és környezeti források fenntartható használatával, városrehabilitációval és helyi turisztikai stratégiaalkotással foglalkozott.

Mike Károly
mikekaroly@hetfa.hu

Közgazdász, Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszékének egyetemi adjunktusa, a Hétfa Kutatóintézet külső tudományos főmunkatársa, 2014. október 1-től az OTKA PD 113072 sz. “A szerződések bírósági kikényszeríthetősége és a vállalkozói gazdaság fejlődése” c. projekt kutatásvezetője. 2002-ben végzett a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Karán, ahol 2010-ben PhD fokozatot is szerzett közgazdaságtudományból. 2012-ig a Széchenyi István Szakkollégium igazgatója. A Kommentár, valamint a Kormányzás, Közpénzügyek, Szabályozás folyóiratok szerkesztője. Egyetemi oktatóként és kutatóként új intézményi közgazdaságtannal, a jog és a politikai intézmények közgazdasági elemzésével foglalkozik. Aktuális kutatási területei: formális és informális intézmények a magyar gazdaságban, az európai integráció politikai gazdaságtana, alkotmányos közgazdaságtan, versenypolitika.

Németh Nándor
nemethnandor@hetfa.hu

Geográfus, PhD, a Pannon.Elemző Iroda ügyvezetője, a HÉTFA alapítója. Az egyetemi oklevél megszerzését követően három évig ösztöndíjas doktorandusz az ELTE TTK Regionális Földrajzi (ma: Regionális Tudományi) Tanszékén, majd öt évig tudományos segédmunkatárs az MTA Közgazdaságtudományi Intézetében, amelynek mind a mai napig külső munkatársa. Doktori értekezését regionális tudományi témában védte meg, rendszeresen publikál szaklapokban. Legtöbb munkája Magyarország területi egyenlőtlenségeinek megértéséhez és a tapasztalt problémák kezelési lehetőségeinek feltárásához kötődik. 2013 óta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vezető szakértője.

Obertik József
Város- és Területfejlesztési Iroda / obertikjozsef@hetfa.hu

Okleveles geográfus. 2016 júliusa óta a HÉTFA munkatársa. Alap- és mesterszakos tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végezte. Szakdolgozatában a kínai működőtőke-befektetések területi egyenlőtlenségeivel foglalkozott.

Radnai Zsuzsa
Nemzetközi Projektiroda / radnaizsuzsa@hetfa.hu

Nemzetközi kapcsolatok elemzője, 2016 áprilisa óta a HÉTFA Nemzetközi Irodájának projektmenedzsere. Alapszakos diplomáját az ELTE Társadalomtudományi Karán nemzetközi tanulmányok képzésén szerezte, majd mesterszakon a Pázmány Péter Katolikus Egyetem nemzetközi tanulmányok kulturális diplomácia és Európa-tanulmányok szakirányon végzett. 2011 óta foglalkozik európai uniós tájékoztatással, emellett érdeklődési területe a magyar-spanyol kulturális kapcsolatok erősítése. Angolul és spanyolul felsőfokon beszél.

Remete Zsuzsa
remetezsuzsa@hetfa.hu

Igazgatásszervező, közgazdász, 2012 szeptembere óta a HÉTFA munkatársa. 2009-ben végzett a Budapest Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Karán (BA), 2011-ben pedig kiváló minősítésű diplomát (MSc) szerzett a Közgazdaságtudományi Kar közgazdálkodás és közpolitika szakán, közintézményi menedzsment szakirányon. Főbb érdeklődési területei az intézményi gazdaságtan, a területfejlesztés és a fenntartható fejlődés témakörei. Korábban a Nemzetgazdasági Minisztérium elemzőjeként dolgozott.

Rési Kata
resikata@hetfa.hu

Szociológus, 2012 decembere óta a HÉTFA munkatársa elemzőként, projektmenedzserként. Kitüntetéses mesterszakos diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia szakán szerezte. Tanulmányai során 2011-2012-ben Köztársasági Ösztöndíjban részesült, 2011-ben gyakornokként a “P und P Sozialforschung” munkatársa volt Ausztriában. Érdeklődési területe a fejlesztéspolitika, valamint a gazdasági-, társadalmi hatásvizsgálatok.

Saffer Zsuzsanna
safferzsuzsanna@hetfa.hu

Kommunikációs szakember, közgazdász. 2015 decemberétől a HÉTFA kommunikációs munkatársa és az Összkép magazin szerkesztője, szerzője. Tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a Budapesti Corvinus Egyetemen végezte. Szabad bölcsészet és gazdálkodási menedzsment alapszakon, illetve kommunikáció-és médiatudomány mesterszakon szerzett diplomát. Egyetemi tanulmányai mellett a Széchenyi István Szakkollégiumban szociológiát tanult.

Szabó-Morvai Ágnes
szabomorvaiagnes@hetfa.hu

Közgazdász, a HÉTFA Elemző Központ vezető elemzője. Jelenleg a Közép-Európai Egyetem (CEU) doktorandusza, disszertációját a gyermeknevelési és családtámogatások munkapiaci aktivitásra gyakorolt hatásairól írja. Kiemelt érdeklődési területei a pénzpiacok, finanszírozás és a munkapiac. Oktatott statisztikát és ökonometriát a CEU-n, illetve vállalati pénzügyeket a Debreceni Egyetemen. Ezelőtt a Budapest Bankban hitelkockázati modellezéssel foglalkozott.

Szabó Tamás
szabotamas@hetfa.hu

Közgazdász, 2017 júliusa a HÉTFA munkatársa. Alapképzését a Szegedi Tudományegyetemen végezte gazdálkodás és menedzsment szakon, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Közgazdasági elemző mesterszakot végzett. Alapképzéses dolgozatában a magyar fiskális és monetáris politika kapcsolatát vizsgálta a gazdasági ciklusokkal, mesterképzésen pedig a beruházási támogatások hatásait modellezte. Fő érdeklődési területe a makroökonómiai modellezés és az ökonometriai hatáselemzések.

Szendrei Zsolt
Város- és Területfejlesztési Iroda / szendreizsolt@hetfa.hu

Építész, urbanista, 2015 januárjától a HÉTFA munkatársa. 2011-ben szerezte diplomáját a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karán. 2011 és 2014 között a Csonka Pál Doktori Iskola hallgatója. 2014-ben a BME Urbanisztika Tanszékén Urbanista Szakirányú Továbbképzésen szerzett másoddiplomát. Kiemelt érdeklődési területe a nagyvárosok városmagjainak kiskereskedelemi térszerkezetének átalakulása, a városmegújításhoz kötődően átalakuló földszinti funkciók.

Tóth Kinga
tothkinga@hetfa.hu

Szociológus, közgazdász. Tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetemen végezte szociológia alapszakon, majd közgazdálkodás és közpolitika mesterszakon; emellett a Társadalomelméleti Kollégium tagja és vezetője volt. 2017 februárja óta a HÉTFA munkatársa.

Varró András
varroandras@hetfa.hu

Politológus, 2017 januárjától a HÉTFA elemzője. Alapszakos diplomáját az ELTE Társadalomtudományi Karán, társadalmi tanulmányok alapszakon szerezte, mesterszakos tanulmányait pedig az ELTE ÁJK politikatudomány szakán végezte. Részt vett a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj Program gyakornoki programjában, melynek keretében külföldi szakmai tapasztalatra is szert tett. Angolul felső-, franciául középfokon beszél.

Virágh Enikő
viragheniko@hetfa.hu

Közgazdász, szociológus, jelenleg az ELTE Szociológia Doktori Iskola hallgatója. Tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetemen és az ELTE Társadalomtudományi Karán végezte. Fő érdeklődési területe és doktori disszertációjának témája a társadalmi nemek szociológiája, illetve a diskurzuselemzés.
2017 szeptembere óta a HÉTFA elemzője. Korábban multinacionális vállalatnál dolgozott piackutatási és marketing területen, ahol hazai és nemzetközi projektekben való részvétele, illetve azok koordinálása révén szerzett széles körű elemzői, projektmenedzseri és -vezetői tapasztalatokat.

Zsár Virág
Nemzetközi Projektiroda / zsarvirag@hetfa.hu

Nemzetközi kapcsolatok szakértője, a HÉTFA Kutatóintézetben a pályázatírás koordinálásáért és projektmenedzsmentért felelős. Egyetemi tanulmányai alatt, 2008-ban kezdett a Collegium Budapestnek dolgozni, tudomány- és technológiapolitikát segítő projekteken, 2009-ben pedig a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítványnak dolgozott. Később az EU által finanszírozott nemzetközi projektek implementációjában vett részt (Közép Európa, INTERREG IVC). Széleskörű tapasztalatot szerzett különféle FP által finanszírozott INCO projektek (Ukrajnával, a Duna Régió országaival, Délkelet-Ázsiával stb.) előkészítésében, adminisztratív és tematikus menedzselésében. Folyékonyan beszél angolul és franciául, emellett német és latin nyelvet is tanult.