Munkáinkból

Közösségi Versenyképesség Kutatási Program:

Helyi termékek és termelői önszerveződés – Elinor Ostrom nyomán (2012)

Könyvelői vizsgálat (2011)

Tolna megyei befektetési kalauz (2010-2011)

Kérdőíves felmérés a Balaton környéki szálláshelyek körében (2010-2011)

A vállalatok „támogatás-függőségének” valamint a fejlesztési források megszerzésében tapasztalható eltérések okainak és következményeinek elemzése (2010)

Gazdasági érdekképviseletek és kamarák (2010)


Jó Kormányzás Kutatási Program:

A roma integrációt szolgáló EU-s fejlesztések értékelése (2011-2012)

Munkaerő-piaci előrejelzések (2012-2013)

Expert Evaluation Network – DG Regio (2011-2012)

Keretszerződés EU-társfinanszírozású fejlesztések értékelésére (2012-2013)

A fejlesztési támogatások munkahely-teremtésben játszott szerepének javítási lehetőségei (2011)

KKV-politika (2011)

A jövő munkahelyeiért (2011)

Térhasználat és államigazgatás: a területi közigazgatás átalakításának vizsgálata (2011)

Az "Út a Munkához" Program értékelése (2010-2011)

„A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007-13)” közbenső értékelése (2010)

Félidőben: Az Új Magyarország Fejlesztési Terv három és fél éve – összefoglaló tanulmány és háttértanulmányok (2010)

ÚMFT projekt kiválasztási eljárásainak értékelése (2010)

Nemzeti Fejlesztési Terv foglalkoztatási hatásainak értékelése (2010)

Módszertani, elméleti keretek a magyar államműködés problémáinak elemzéséhez (2009-2010)

A Fejlesztéspolitika Alapkérdései (2009)

Messze van a munka – Az alacsony képzettségűek foglalkoztatási problémái Magyarországon (2009)

Cohesion Policy Evaluation in Hungary (2009)

Az ÚMFT története (2009)

A projektgazdák támogatások megszerzésével és felhasználásával kapcsolatos költségeinek felmérésére (2008)

Indikátorok a stratégiai kormányzásban – A magyar kormányzati visszacsatolási rendszer koncepciójának kialakítása (2007)


Területi Harmónia Kutatási Program:

A Hévízi Kistérség Területfejlesztési Koncepciójának felülvizsgálata (2011)

Hévíz – Egészségipari és Balneológiai Koncepció (2011)

Az "Út a Munkához" Program értékelése (2010-2011)

Településbiztonsági tájékoztató kisebb városok, falvak lakóinak (2011)

Helyi Kezdeményezésű Gazdaságfejlesztési Programok vizsgálata, értékelése esettanulmányokon keresztül (2010)