Területi Harmónia Program

A fejlesztési források szerepe a leszakadó térségek dinamizálásában

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából a HÉTFA Pannon.Elemző Iroda Kft. vezetésével, a Hétfa Kutatóintézet, a Budapest Intézet és a Revita Alapítvány együttműködésével készült el „A fejlesztési források szerepe a leszakadó térségek dinamizálásában” tárgyú értékelés. Az értékelési munka 2012. június 29. és 2013. március 29-e között zajlott. Az értékelés célja, annak feltárása volt, hogy az európai […]

Az EU-s támogatások területi kohézióra gyakorolt hatásainak értékelése

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából a HÉTFA Pannon.Elemző Iroda Kft. vezetésével, a Hétfa Kutatóintézet és a Revita Alapítvány együttműködésével készült el „Az EU-s támogatások területi kohézióra gyakorolt hatásainak értékelése”. Az értékelési munka 2012. június 4. és 2013. március 29-e között zajlott. Az értékelés célja annak feltárása volt, hogy egyrészt hogyan alakultak a területi folyamatok Magyarországon, […]

Factors influencing the success of GI-products: lessons from two Hungarian case studies

Az Európai Vidékszociológiai Társaság 25. kongressusát tartotta Firenzében. A konferencia címe, Vidéki térségek sérülékenysége és megújuló képessége: a vidék, mint a szolidaritás és konfliktus helyszíne a válság idején. A kétévente megrendezett konferencián a résztvevők a vidékkutatások legfrissebb eredményeit osztják meg egymással. A Hétfa Kutatóintézet munkatársai, Megyesi Boldizsár és Mike Károly az egyik legnagyobb érdeklődésre számot […]

A turizmusfejlesztés területi kohézió szempontú értékelése

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából a Pannon.Elemző Iroda koordinációjába a Hétfa Kutatóintézet, a Revita Alapítvány és a KPMG együttműködésével készült el „A turizmusfejlesztés területi kohézió szempontú értékelése”. Az értékelési munka 2012. július 20. és 2013. március 27-e között zajlott.

Városhálózati hatásértékelés

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából a HÉTFA Pannon.Elemző Iroda koordinációjában a Hétfa Kutatóintézet és a Revuta Alapítvány együttműködésével készült el „A területi koordinációs kapacitások vizsgálata”. Az értékelési munka 2012. július 20. és 2013. március 28-a között zajlott.

A területi koordinációs kapacitások vizsgálata

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából a HÉTFA Pannon.Elemző Iroda koordinációjában a Hétfa Kutatóintézet együttműködésével készült el „A területi koordinációs kapacitások vizsgálata”. Az értékelési munka 2012. július 20. és 2013. március 28-a között zajlott.

A területfejlesztési értékelések bemutatása

Az Európai Bizottság Regionális Politikai Főigazgatósága részvételével, az NFÜ Koordinációs Irányító Hatósága a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságával együttműködésben 2013. április 25-én workshopot rendezett azzal a céllal, hogy bemutassa a területfejlesztési tárgyú értékelések legfontosabb megállapításait és ajánlásait. Az eseményen a 2014-2020-as OP-tervezésért (TOP és VEKOP) felelős szaktárcák képviselői tájékoztatást adtak a területfejlesztést érintő tervekről, míg […]

Social economy – laying the groundwork for innovative solutions to today’s challenges

A HÉTFA tudományos főmunkatársa, Mike Károly 2012. december 10-11-én részt vett az Európai Bizottság Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás Főigazgatósága által szervezett párizsi "peer review" fórumon, melynek témája a szociális gazdaság volt. A fórum részletes beszámolója erre a linkre kattintva tekinthető meg. A Mike Károly és Ruszkai Zsolt által készített, a szociális gazdaság magyarországi helyzetét […]

Helyi termékek és termelői önszerveződés – Elinor Ostrom nyomán

A HÉTFA munkatársai a a Magyar Országgyűlés Nemzeti Fenntarthatósági Titkársága megbízásából tanulmányt késztettek a természeti erőforrások közösségi kormányzásának hazai tapasztalatairól és lehetőségeiről. A kutatás elsődleges célja az volt, hogy példákon keresztül bemutassuk és elemezzük, hogyan tartják fenn ma Magyarországon a helyi természeti erőforrásokat felhasználó termelői csoportok a kollektív hírnevüket, a közösségi kormányzás milyen intézményeit működtetik e célból. […]

Megújuló területi közigazgatás és a statisztika

A Magyar Statisztikai Társaság Területi Statisztikai Szakosztálya és a Területi Statisztika folyóirat 2012. május 16-án Szentendrén tartott konferenciát "Megújuló területi közigazgatás és a statisztika" címmel. A konferencián "A modern kori államigazgatási járások területlehatárolásának elméleti és módszertani kérdései" címmel a HÉTFA munkatársai, Csite András, Oláh Miklós és Szalkai Gábor előadást tartottak, melynek anyaga ide kattintva tölthető le: […]

A roma integrációt szolgáló EU-s fejlesztések értékelése

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából a Pannon.Elemző Iroda Kft., a HÉTFA Elemző Központ Kft. és a Városkutatás Kft. konzorciuma értékelést végzett a roma integrációs szolgáló EU-s fejlesztésekről. Az értékelés célja az volt, hogy kiválasztott konstrukciók vizsgálatán keresztül azonosítsa azokat a tényezőket, melyek elősegíthetik, vagy pedig akadályozzák a roma integrációs célok megvalósítását.  A megállapítások hat előre […]

Gyermekellátási lehetőségek hatása a nők munkapiaci státuszára, különös tekintettel a rugalmas munkaformákra

2012 januárjában az OTKA (K 101665) által finanszírozott kutatás indul Lovász Anna (MTA KRTK KTI), Németh Nándor (HÉTFA) és Szabó-Morvai Ágnes (HÉTFA) részvételével. A kutatás célja feltárni, hogy a formális és informális gyermekfelügyeleti lehetőségek elérhetősége milyen hatással van a nők munkapiaci státuszára Magyarországon. A munka során különböző összekapcsolt adatbázisokat elemzünk ökonometriai módszerek segítségével. A kutatás eredményeképpen […]

A Duna TV Munka-Társ című műsora a helyi gazdaságfejlesztésről

Németh Nándor, a HÉTFA igazgatója interjút adott a Duna Televízió Munka-Társ című műsorának. A videó megtekintéséhez katt ide: http://www.dunatv.hu/

Lehetőségek és sikerek a helyi gazdaságfejlesztésben – Lengyeltóti konferencia 2011

A HÉTFA társszervezésében második alkalommal kerül sor 2011. július 1-én, pénteken a helyi gazdaságfejlesztés lehetőségeit vizsgáló lengyeltóti szakember-találkozóra. A meghívó ide kattintva tölthető le: Konferencia-meghívó 

Területfejlesztési Nívódíjat kapott Belecska falugazdasági programja

A Kistérségek Fejlesztésért Tudományos Egyesület évről-évre díjazza azokat a mintaértékű programokat, fejlesztéseket, amelyek megítélésük szerint a hazai területfejlesztési szakma számára fontosak lehetnek. A HÉTFA – Pannon.Elemző Iroda idén januárban megjelent tanulmánykötete nyomán az Egyesület Területfejlesztési Nívódíját idén Belecska falugazdasági programja kapta. Az elismerés átadására 2011. május 20-án Lajosmizsén, a Területfejlesztők VIII. Víkendjén került sor, ahol […]

Sajtóbemutató – Helyi kezdeményezésű gazdaságfejlesztési programok

Az MTA Közgazdaságtudományi Intézet KTI Könyvek sorozatában megjelent, a HÉTFA – Pannon.Elemző Iroda munkatársai által a Közgazdaságtudományi Intézet megbízásából írt tanulmánykötet. Alapkérdése az, hogy Magyarország kistelepülésein közösségi eszközökkel növelhető-e a foglalkoztatottság, csökkenthető-e a tartós munkanélküliség, és ha igen, miként. Az adatok azt mutatják, hogy ebben a településkörben, különösen az ország mind társadalmi, mind gazdasági szempontok […]

Az “Út a Munkához” Program értékelése

A közcélú foglalkoztatás célzottsága és munkapiaci hatása: kutatási jelentés a Budapest Intézet és a HÉTFA Elemző Központ által, az OFA megbízásából végzett vizsgálat főbb eredményeiről Út a Munkához Program értékelése (Klikk ide a letöltéshez)  A rendszerváltás kezdetén néhány év alatt jelentősen megnőtt a munkanélküliség és nyomában kialakult a tartós munkanélküliség. Az aktív korú népesség 2-3%-a […]

Verseny a Biodiverzitás Fővárosa díjért

A Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezete, a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. megbízásából a HÉTFA Elemző Központ munkatársai közreműködnek a 2011. évi Biodiverzitás Fővárosa verseny előkészítésében és lebonyolításában. A települési önkormányzatoknak kiírt nemzetközi versenyről további információk a következő weboldalon olvashatók: http://www.balatonregion.hu/biodiverzitas_dij

A helyi kezdeményezésű gazdaságfejlesztési programok vizsgálata. KTI Könyvek 14.

Az MTA Közgazdaságtudományi Intézete megbízásából, a HÉTFA Csoport – Pannon.Elemző Iroda által folytatott Helyi Kezdeményezésű Gazdaságfejlesztési Programok Vizsgálata című kutatásunk fő szakasza lezárult, esettanulmányaink az alábbi témákban elkészültek:

Műhelybeszélgetés a helyi termékek értékesítési problémáiról

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szervezésében 2010. október 27-28-án megrendezésre került a helyi gazdaságfejlesztésről, helyi termékekről szóló műhelybeszélgetés. A rendezvény védnöke az Új Reformkor mozgalom kitalálója és fő szervezője Hankiss Elemér volt. A workshop-on a HÉTFA munkatársai Borbás Gabriella és Németh Nándor vettek részt. A második nap délelőttjén kollégáink moderálták a helyi termékek értékesítési […]