OTKA

Tanulmánykötet jelent meg a HÉTFA közreműködésével: Víz és társadalom Magyarországon a középkortól a XX. század végéig

A kötet a vízhasználat és a vízszabályozás közösségformáló erejét vizsgálja történelmi esettanulmányokon keresztül. A példák a középkortól a XX. század második feléig illusztrálják a magyar történelmet. A kötetbe foglalt tanulmányok egyik legjelentősebb természeti erőforrásunk, a víz használatával kapcsolatos történeti ismereteinket bővíthetik. A folyók és tavak közösségi hasznosítása, az áradások és az aszályok kezelése, vizeink szennyezése […]

A szerződések bírósági kikényszeríthetősége és a vállalkozói gazdaság fejlődése

2014 októberétől az OTKA támogatásával új, hároméves kutatás indul a HÉTFA Kutatóintézetben, amelyet posztdoktori ösztöndíjasként Mike Károly vezet. A jogrendszer kulcsszerepet játszik minden modern gazdaság működésében. Különösen fontos, hogy támogassa a vállalkozások közötti üzleti kapcsolatok létrejöttét azáltal, hogy elősegíti a szerződéses ígéretek kikényszerítését. Ha a bíróságok nem kényszerítik ki a szerződéseket, a vállalkozások hagyatkozhatnak ugyan […]

Befolyásolja-e a gyermekellátás az anyák munkakínálatát? – Lovász Anna és Szabó-Morvai Ágnes tanulmánya

Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet és a Hétfa Kutatóintézet partnerségében megvalósuló OTKA kutatás szakemberei, Lovász Anna és Szabó-Morvai Ágnes tanulmányukban azt vizsgálják, hogy mekkora a gyermekellátás hatása a magyarországi anyák munkapiaci aktivitására a gyermekek 3. születésnapja körül. A szakadásos regresszió (RD) egy módosított változatát használjuk, amelyben az óvodai beíratkozás szabályait használjuk […]

Víz és társadalom Magyarországon a középkortól az államszocializmus időszakáig – konferenciameghívó

Budapest Főváros Levéltára, az ELTE TáTK Történeti Szociológia Tanszéke, a Hétfa Kutatóintézet és a „Vízhasználat, vízszabályozás és társadalom a 13–20. századi Magyarországon” OTKA-kutatócsoport Víz és társadalom Magyarországon a középkortól az államszocializmus időszakáig c. konferencia Időpont: 2014. január 31. péntek Helyszín: Budapest Főváros Levéltára, 1139 Budapest, Teve u. 3-5. tel.: +36 1 298-7500 A konferencia részletes […]

Szabó-Morvai Ágnes az MTA KRTK KTI sziráki konferenciáján

A Lovász Anna (ELTEcon, MTA KRTK KTI) és Szabó-Morvai Ágnes (HÉTFA, CEU) által a gyermekfelügyeleti lehetőségek anyai munkakínálatára gyakorolt hatásáról készült kutatás eredményeit 2013. november 15-én Szirákon, a Kompetenciák, munkakínálat és foglalkoztatás című konferencián fogják bemutatni. A kutatók cikkükben azt vizsgálták, hogy az ingyenes gyermekfelügyelet elérhetősége milyen mértékben ösztönzi a három éves gyermekek anyukáit arra, […]

Vízhasználat, vízszabályozás és társadalom a 13–20. századi Magyarországon

Az OTKA K 84276 sz. kutatás a középkortól a 20. század második feléig, esettanulmányok keretében vizsgálja a vizekkel mint megfékezendő erővel vagy éppen mint nélkülözhetetlen erőforrással kapcsolatos társadalmi gyakorlatokat. A részvevők megközelítésében közös, hogy alapvetően primér források alapján és a szűken vett vízügyi kérdéseken túllépve, a helyi hatalom működésének, szerkezetének elemzésébe ágyazottan vizsgálják az egy-egy […]

Gyermekellátási lehetőségek hatása a nők munkapiaci státuszára, különös tekintettel a rugalmas munkaformákra

2012 januárjában az OTKA (K 101665) által finanszírozott kutatás indul Lovász Anna (MTA KRTK KTI), Németh Nándor (HÉTFA) és Szabó-Morvai Ágnes (HÉTFA) részvételével. A kutatás célja feltárni, hogy a formális és informális gyermekfelügyeleti lehetőségek elérhetősége milyen hatással van a nők munkapiaci státuszára Magyarországon. A munka során különböző összekapcsolt adatbázisokat elemzünk ökonometriai módszerek segítségével. A kutatás eredményeképpen […]