Jó Kormányzás Program

Szabó-Morvai Ágnes a Nemzetközi Valutaalap hazánkról szóló jelentésében

Szabó-Morvai Ágnes két tanulmányára is hivatkozik a 2014. júniusban megjelent IMF 14/156 sz. jelentés (link), ami része annak a publikáció sorozatnak, amely Magyarország gazdasági helyzetével foglalkozik.   A HÉTFA elemzőjének, Szabó-Morvai Ágnesnek az IMF jelentés munkaerő-piaci részében hivatkozott egyik tanulmányban a GYED-nek az anyák foglalkoztatottságára gyakorolt hatását vizsgálja. Következtetése szerint a szülés után két évig […]

A HÉTFA és a Károli Gáspár Egyetem közös szakirányú továbbképzési szakot indít

Az Oktatási Hivatal 2014. január 30-án vette nyilvántartásba a Károli Gáspár Református Egyetemen elinduló Európai uniós programtervező és -értékelő szakirányú továbbképzési szakot. A szak kialakítását a HÉTFA szakértői kezdeményezték, a képzési és kimeneti követelmények kialakítására – a KRE szakértőivel együttműködésben – a HÉTFA műhelyében került sor.  Jelentkezési lap: doc  A képzés részletes tájékoztatója: pdf  A képzés tanterve: pdf  […]

Expert Evaluation Network – elkészültek a 2013. évi jelentések

A HÉTFA igazgatója, Balás Gábor több éve vesz részt az Európai Bizottság Regionális Fejlesztési Főigazgatósága által megbízott értékelési szakértői hálózat (Expert Evaluation Network) munkájában.  A 2013 évi, 27 ország munkahelyteremtéssel kapcsolatos tapasztalatait és a kohéziós politika tagországi eredményeit bemutató tanulmányok az alábbi linkre kattintva tekinthetők meg: Az Expert Evaluation Network weboldala A 2013. évi magyarországi […]

A Design Terminál megbízásából átfogó elemzés készül a kreatívipar társadalmi és gazdasági hatásairól

A Design Terminál tevékenységének a célja, hogy hozzájáruljon a kreatívipar egyes szegmenseinek és egészének versenyképességéhez. Ehhez nyújt segítséget az a HÉTFA által készített átfogó elemzés, mely bemutatja a kreatívipar jelentőségét, szerepét a magyar gazdaságban, valamint, hogy az azt erősítő lépések hogyan járulnak hozzá a gazdaság, illetve az ország versenyképességéhez. A kutatás három pillérre épül: statisztikai […]

Befolyásolja-e a gyermekellátás az anyák munkakínálatát? – Lovász Anna és Szabó-Morvai Ágnes tanulmánya

Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet és a Hétfa Kutatóintézet partnerségében megvalósuló OTKA kutatás szakemberei, Lovász Anna és Szabó-Morvai Ágnes tanulmányukban azt vizsgálják, hogy mekkora a gyermekellátás hatása a magyarországi anyák munkapiaci aktivitására a gyermekek 3. születésnapja körül. A szakadásos regresszió (RD) egy módosított változatát használjuk, amelyben az óvodai beíratkozás szabályait használjuk […]

HÉTFA javaslatok a tudománypolitikai stratégiához

Az Oktatási Hivatal megbízásából a HÉTFA munkatársai által, Mike Károly szakmai vezetésével készített kutatás és a kapcsolódó zárójelentés olyan szakmai témákat érint, amelyek alapjaiban meghatározzák a hazai felsőoktatási K+F+I (kutatás-fejlesztés és innováció) szektorról való közös gondolkodást, erőteljesen befolyásolhatják a vonatkozó szakpolitikai tervezéseket és mindezek révén hatással lehetnek a kapcsolódó fejlesztéspolitikai célokra, eszközökre. A kutatási zárójelentés […]

Major Klára – Varga Gergely: Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer finanszírozása pusztán a demográfiai folyamatok következtében is jelentős terhet ró majd a költségvetésére, amin a különböző parametrikus és paradigmatikus nyugdíjreformok enyhíthetnek. A reformok azonban hosszú távon olyan viselkedési, munkakínálati reakciókat válthatnak ki, amelyek alapvetően változtatják meg a költségvetési hatásokat. Az 1999 és 2009 között Magyarországon megfigyelhető átlagos munka- és nyugdíjkorprofilok bemutatása után […]

Felnőtt dohányzás-felmérés 2013

2013-ban a felnőtt magyar lakosság 19%-a naponta, 2%-a alkalmanként dohányzik, míg 56%-uk nemdohányzó. A 2012-es felmérés eredményeihez viszonyítva, a dohányzók aránya 29%-ról 21%-ra, míg a naponta rágyújtók aránya 28%-ról 19%-ra csökkent. Az alkalmi dohányosok aránya 1%-ról 2%-ra emelkedett. 2013-ra a leszokottak aránya 16%-ról 23%-ra emelkedett. A 2013-as eredmények alapján megállapítható, hogy 2013-ra jelentősen csökkent a […]

“Ami a munkahelyteremtésnél fontosabb” – Major Klára és Tétényi Tamás a portfolio.hu-n

A közvetlen munkahelyteremtésnél nagyságrenddel fontosabb tényező a foglalkoztatottság növelésében a munkaerő foglalkoztathatósága és a makrogazdasági konjunktúra. Az elemzések azt mutatják, hogy a munkahelyteremtéssel létrehozott munkahelyek csak kis része, többnyire kevesebb, mint tizede növeli tartósan a foglalkoztatást, és azok többsége sem feltétlenül helyben, hanem az adott fejlesztéssel szomszédos, olyan kistérségekben, ahol nagyobb a munkaerő-felesleg. Major Klára […]

Értékelési évkönyv – 2013

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Koordinációs Irányító Hatósága 2013 szeptemberében adta közre Értékelési évkönyvét, amiben az NFÜ megbízásából 2012-2013 között készült fejlesztéspolitikai értékelések, elemzések főbb eredményeit foglalták össze. A közel 130 oldalas Évkönyvben a HÉTFA munkatársai által végzett értékelő munka eredményei is helyet kaptak. Az évkönyv ide kattintva tölthető le  

Munkahelyteremtés és foglalkoztatás – Major Klára és Tétényi Tamás tanulmánya

A gazdaságfejlesztési programok általában a foglalkoztatás növelésének útjaként a munkahelyteremtést jelölik meg, pedig az csak egy a gazdaságpolitika transzmissziós csatornái közül. A szerzők munkapiaci térökonometriai modelljük keretei között – az elmúlt húsz év tényadataira és egy makrogazdasági prognózisra támaszkodva – azt vizsgálják, hogy milyen kapcsolat áll fenn a gazdaság munkaerőigénye és a foglalkoztatás között, mekkorák […]

A HÉTFA turisztikai felmérése

A következő hónapokban zajlanak a tárgyalások hazánk és az Európai Bizottság között arról, hogy 2014 és 2020 között milyen célokra biztosítson az Európai Unió fejlesztési forrásokat Magyarország számára. Annak érdekében, hogy ezeken a tárgyalásokon a turisztikai ágazat fejlesztési céljait kellő megalapozottsággal képviselhessék a magyar tárgyalófelek, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízta a […]

A fejlesztési források szerepe a leszakadó térségek dinamizálásában

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából a HÉTFA Pannon.Elemző Iroda Kft. vezetésével, a Hétfa Kutatóintézet, a Budapest Intézet és a Revita Alapítvány együttműködésével készült el „A fejlesztési források szerepe a leszakadó térségek dinamizálásában” tárgyú értékelés. Az értékelési munka 2012. június 29. és 2013. március 29-e között zajlott. Az értékelés célja, annak feltárása volt, hogy az európai […]

Az EU-s támogatások területi kohézióra gyakorolt hatásainak értékelése

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából a HÉTFA Pannon.Elemző Iroda Kft. vezetésével, a Hétfa Kutatóintézet és a Revita Alapítvány együttműködésével készült el „Az EU-s támogatások területi kohézióra gyakorolt hatásainak értékelése”. Az értékelési munka 2012. június 4. és 2013. március 29-e között zajlott. Az értékelés célja annak feltárása volt, hogy egyrészt hogyan alakultak a területi folyamatok Magyarországon, […]

“Az emberi viselkedés előrejelzése a nagy kihívás” – Major Klára interjúja

A közpolitikai programoknál a várható gazdasági és társadalmi hatások vizsgálatát be kell építeni a gondolkodásunkba, a hatásvizsgálatnak pedig a döntéshozót kell segítenie – mondta a Pénzügyi Szemle Online-nak adott kétrészes interjújában Major Klára közgazdász, a Hétfa Kutatóintézet tudományos főmunkatársa. A szakértő szerint egy előrejelzés nem feltétlenül attól lesz jó, hogy "bejön", a hatásvizsgálat fő feladata […]

A közoktatás fejlesztését célzó NSRK-támogatások értékelése

Az értékelést a Hétfa Kutatóintézet Kft. munkatársai készítették a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából 2012 októbere és 2013 márciusa között.

Balás Gábor és Mike Károly a fejlesztéspolitika intézményesüléséről

Balás Gábor, a HÉTFA igazgatója 2013. július 4-5. között részt vett és előadást tartott a litván EU-elnökség programsorozata keretében megrendezett nemzetközi értékelési konferencián (a konferencia programja ide kattintva tekinthető meg). A Mike Károllyal közösen készített prezentáció ide kattintva tekinthető meg.

Egészségügyi fejlesztések értékelése

A Hétfa Kutatóintézet, a Budapest Intézet és a Revita Alapítvány együttműködésében készült értékelés fókuszát a járóbeteg-ellátás fejlesztése, a központi gép-műszer kataszter kialakítása, illetve a lakossági életmódprogramok támogatása adta, de emellett általánosságban is áttekinti az egészségügyi fejlesztési források eddigi felhasználását és területi megoszlását.

A foglalkoztathatóság javítását szolgáló intézkedések értékelése

A foglalkoztatást célzó, 2007-2012 között megvalósított programok értékelését a Nemzeti Fejlesztés Ügynökség megbízásából a HÉTFA Kutatóintézet végezte el 2012 decembere és 2013 márciusa között.  Az értékelésben az NFÜ megbízásából a Revita Alapítvány munkatársai is közreműködtek.

A társadalmi befogadást szolgáló fejlesztések (TÁMOP 5. prioritás) értékelése

A Hétfa Kutatóintézet, a Revita Alapítvány és a Városkutatás Kft. munkatársai 2012 júniusa és 2013 februárja között végezték el a Nemzeti Fejlesztés Ügynökség megbízásából a 2007-2012 között megvalósított, a társadalmi befogadással kapcsolatos TÁMOP 5 prioritás fejlesztéseinek értékelését.