Értékelés

Előzetes hatásvizsgálat és költség-haszon elemzés a Millenáris Park bővítéséről

A HÉTFA Elemző Központ készítette a Millenáris Park tervezett bővítésének előzetes hatásvizsgálatát és költség-haszon elemzését. Balás Gábor, a HÉTFA Elemző Központ ügyvezetője a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont (MUTK) által szervezett workshopon mutatta be a tanulmány főbb eredményeit. A Millenáris Széllkapu integrált zöldfelület-fejlesztési program eredményeként a korábbi Ganz gyár területén egy kortárs közpark jön létre, kiegészítve a […]

Elérhető lett néhány fejlesztéspolitikai értékelésünk

Nyilvánosan is elérhető két, a Miniszterelnökség számára készült értékelésünk. Az egyik a fejlesztéspolitika makrohatásait elemzi, a másik azt vizsgálja, hogyan értékelik a vállalkozások az uniós fejlesztési programokat. A fejlesztéspolitika makrohatásai Az egyik tanulmány a 2007-2013 közötti Strukturális és Kohéziós Alapok finanszírozta programok együttes makrogazdasági hatásainak vizsgálat eredményeit foglalja össze.  Az elemzés megkülönbözteti a rövid távú […]

Elérhető a Biztos Kezdet Program hatásvizsgálata

A HÉTFA Kutatóintézet készítette a Biztos Kezdet Program hatásvizsgálatát az Emberi Erőforrások Minisztériumának megbízásából. Az értékelés a program keretében létesített gyerekházak működési körülményei és szakmai kapcsolatai mellett elsősorban az intézmények várható jövőbeli megtérüléseire koncentrál.   A kutatás keretében egyrészt a gyerekházak környezetében működő és a gyerekházas településekhez hasonló adottságú, de gyerekházzal nem rendelkező iskolákat, óvodákat, […]

Expert Evaluation Network – elkészültek a 2013. évi jelentések

A HÉTFA igazgatója, Balás Gábor több éve vesz részt az Európai Bizottság Regionális Fejlesztési Főigazgatósága által megbízott értékelési szakértői hálózat (Expert Evaluation Network) munkájában.  A 2013 évi, 27 ország munkahelyteremtéssel kapcsolatos tapasztalatait és a kohéziós politika tagországi eredményeit bemutató tanulmányok az alábbi linkre kattintva tekinthetők meg: Az Expert Evaluation Network weboldala A 2013. évi magyarországi […]

HÉTFA javaslatok a tudománypolitikai stratégiához

Az Oktatási Hivatal megbízásából a HÉTFA munkatársai által, Mike Károly szakmai vezetésével készített kutatás és a kapcsolódó zárójelentés olyan szakmai témákat érint, amelyek alapjaiban meghatározzák a hazai felsőoktatási K+F+I (kutatás-fejlesztés és innováció) szektorról való közös gondolkodást, erőteljesen befolyásolhatják a vonatkozó szakpolitikai tervezéseket és mindezek révén hatással lehetnek a kapcsolódó fejlesztéspolitikai célokra, eszközökre. A kutatási zárójelentés […]

Értékelési évkönyv – 2013

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Koordinációs Irányító Hatósága 2013 szeptemberében adta közre Értékelési évkönyvét, amiben az NFÜ megbízásából 2012-2013 között készült fejlesztéspolitikai értékelések, elemzések főbb eredményeit foglalták össze. A közel 130 oldalas Évkönyvben a HÉTFA munkatársai által végzett értékelő munka eredményei is helyet kaptak. Az évkönyv ide kattintva tölthető le  

Munkahelyteremtés és foglalkoztatás – Major Klára és Tétényi Tamás tanulmánya

A gazdaságfejlesztési programok általában a foglalkoztatás növelésének útjaként a munkahelyteremtést jelölik meg, pedig az csak egy a gazdaságpolitika transzmissziós csatornái közül. A szerzők munkapiaci térökonometriai modelljük keretei között – az elmúlt húsz év tényadataira és egy makrogazdasági prognózisra támaszkodva – azt vizsgálják, hogy milyen kapcsolat áll fenn a gazdaság munkaerőigénye és a foglalkoztatás között, mekkorák […]

A fejlesztési források szerepe a leszakadó térségek dinamizálásában

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából a HÉTFA Pannon.Elemző Iroda Kft. vezetésével, a Hétfa Kutatóintézet, a Budapest Intézet és a Revita Alapítvány együttműködésével készült el „A fejlesztési források szerepe a leszakadó térségek dinamizálásában” tárgyú értékelés. Az értékelési munka 2012. június 29. és 2013. március 29-e között zajlott. Az értékelés célja, annak feltárása volt, hogy az európai […]

Az EU-s támogatások területi kohézióra gyakorolt hatásainak értékelése

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából a HÉTFA Pannon.Elemző Iroda Kft. vezetésével, a Hétfa Kutatóintézet és a Revita Alapítvány együttműködésével készült el „Az EU-s támogatások területi kohézióra gyakorolt hatásainak értékelése”. Az értékelési munka 2012. június 4. és 2013. március 29-e között zajlott. Az értékelés célja annak feltárása volt, hogy egyrészt hogyan alakultak a területi folyamatok Magyarországon, […]

“Az emberi viselkedés előrejelzése a nagy kihívás” – Major Klára interjúja

A közpolitikai programoknál a várható gazdasági és társadalmi hatások vizsgálatát be kell építeni a gondolkodásunkba, a hatásvizsgálatnak pedig a döntéshozót kell segítenie – mondta a Pénzügyi Szemle Online-nak adott kétrészes interjújában Major Klára közgazdász, a Hétfa Kutatóintézet tudományos főmunkatársa. A szakértő szerint egy előrejelzés nem feltétlenül attól lesz jó, hogy "bejön", a hatásvizsgálat fő feladata […]

A közoktatás fejlesztését célzó NSRK-támogatások értékelése

Az értékelést a Hétfa Kutatóintézet Kft. munkatársai készítették a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából 2012 októbere és 2013 márciusa között.

Balás Gábor és Mike Károly a fejlesztéspolitika intézményesüléséről

Balás Gábor, a HÉTFA igazgatója 2013. július 4-5. között részt vett és előadást tartott a litván EU-elnökség programsorozata keretében megrendezett nemzetközi értékelési konferencián (a konferencia programja ide kattintva tekinthető meg). A Mike Károllyal közösen készített prezentáció ide kattintva tekinthető meg.

Egészségügyi fejlesztések értékelése

A Hétfa Kutatóintézet, a Budapest Intézet és a Revita Alapítvány együttműködésében készült értékelés fókuszát a járóbeteg-ellátás fejlesztése, a központi gép-műszer kataszter kialakítása, illetve a lakossági életmódprogramok támogatása adta, de emellett általánosságban is áttekinti az egészségügyi fejlesztési források eddigi felhasználását és területi megoszlását.

A foglalkoztathatóság javítását szolgáló intézkedések értékelése

A foglalkoztatást célzó, 2007-2012 között megvalósított programok értékelését a Nemzeti Fejlesztés Ügynökség megbízásából a HÉTFA Kutatóintézet végezte el 2012 decembere és 2013 márciusa között.  Az értékelésben az NFÜ megbízásából a Revita Alapítvány munkatársai is közreműködtek.

A társadalmi befogadást szolgáló fejlesztések (TÁMOP 5. prioritás) értékelése

A Hétfa Kutatóintézet, a Revita Alapítvány és a Városkutatás Kft. munkatársai 2012 júniusa és 2013 februárja között végezték el a Nemzeti Fejlesztés Ügynökség megbízásából a 2007-2012 között megvalósított, a társadalmi befogadással kapcsolatos TÁMOP 5 prioritás fejlesztéseinek értékelését.

A kulturális intézményrendszer oktatást támogató szolgáltatási és infrastrukturális fejlesztéseinek értékelése

A Nemzeti Fejlesztés Ügynökség megbízásából a 2007–2012 között megvalósított, a kulturális intézményrendszer oktatást támogató szolgáltatási és infrastrukturális fejlesztéseinek értékelését a Hétfa Kutatóintézet és a Revita Alapítvány munkatársai 2012 októbere és 2013 februárja között közösen végezték el.

A turizmusfejlesztés területi kohézió szempontú értékelése

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából a Pannon.Elemző Iroda koordinációjába a Hétfa Kutatóintézet, a Revita Alapítvány és a KPMG együttműködésével készült el „A turizmusfejlesztés területi kohézió szempontú értékelése”. Az értékelési munka 2012. július 20. és 2013. március 27-e között zajlott.

Városhálózati hatásértékelés

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából a HÉTFA Pannon.Elemző Iroda koordinációjában a Hétfa Kutatóintézet és a Revuta Alapítvány együttműködésével készült el „A területi koordinációs kapacitások vizsgálata”. Az értékelési munka 2012. július 20. és 2013. március 28-a között zajlott.

A területi koordinációs kapacitások vizsgálata

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából a HÉTFA Pannon.Elemző Iroda koordinációjában a Hétfa Kutatóintézet együttműködésével készült el „A területi koordinációs kapacitások vizsgálata”. Az értékelési munka 2012. július 20. és 2013. március 28-a között zajlott.

A felsőoktatást célzó programok értékelése

A felsőoktatást célzó, 2007 és 2012 között megvalósított programok (kiemelten a TÁMOP 4. prioritás és a TIOP 1.3. intézkedés) értékelését az NFÜ megbízásából a Hétfa Kutatóintézet és a Revita Alapítvány munkatársai végezték 2012 szeptembere és 2013 februárja között.