Takács Károly a HÉTFA Műhelyben

A HÉTFA Műhely legutóbbi vendége Takács Károly szociológus volt, aki az általános iskolai osztályokban tapasztalható rivalizálást és ellenszenvet elemző hálózatelméleti kutatásának eredményeit mutatta be.

20160512_142629

A részletes empirikus vizsgálat többek között arra fókuszált, hogyan szerveződnek az osztályokon belüli baráti társaságok, milyen hatással vannak az osztálytársak közötti személyes viszonyok a tanulmányi eredményekre, valamint milyen jelentősége van annak, hogy ki az iskolai padtárs.

A Corvinus egyetem adjunktusa a társadalmi kapcsolatháló-elemzéssel foglalkozó hazai szakmai műhely, a “Lendület” RECENS Kutatóközpont (Research Center for Educational and Network Studies) alapítója.

Az előadás diái ide kattintva elérhetőek.

Meghívó az Európai Uniós források rendszere 2014-2020 című kötet bemutatójára

Május 25-én kerül sor az Európai uniós források rendszere 2014-2020. Gyakorlati útmutató pályázóknak és pályáztatóknak című fejlesztéspolitikai kézikönyv bemutatására, mely a HÉTFA Kutatóintézet, a Károli Gáspár Református Egyetem és a Miniszterelnökség gondozásában jelent meg.

A HÉTFA Kutatóintézet és a Károli Gáspár Református Egyetem közös rendezvényének kiemelt célja, hogy rávilágítson, a fejlesztési intézményrendszer mélyebb ismerete nemcsak a fejlesztésekkel foglalkozó szakembereknek hasznos, hanem a szélesebb közvéleménynek és a fejlesztést tervező szervezeteknek is.

A kötetbemutatón előadást tart Csepreghy Nándor miniszterhelyettes, Zupkó Gábor, az Európai Bizottság Állandó Képviseletének képviseletvezetője, Gér András László református zsinati tanácsos, valamint a kötet szerkesztői: dr. Szabó Zsolt, a KRE adjunktusa és Balás Gábor, a HÉTFA igazgatója.

A rendezvényen való részvétel ingyenes. A helyszín befogadóképessége miatt kérjük, részvételi szándékát 2016. május 23-ig jelezze a kocsisjudit@hetfa.hu e-mail címen. A kötetbemutató hivatalos meghívója itt, a részletes program pedig itt érhető el.

A HÉTFA a Kutatók Éjszakája szervezői között

A tudományos és a hétköznapi élet közötti kapcsolat erősítésének szellemében a HÉTFA Kutatóintézet idén is közreműködik a Kutatók Éjszakája szervezésében, s ismét munkatársaink készítik az esemény hatásvizsgálatát.

fejlec

A szeptember 30-i programok során a látogatók közelebbről megismerhetik a kutatói munkát. Interaktív előadásokkal, vetélkedőkkel és kiállításokkal készülnek a szervezők, melyek a kutatók életét, a munkájuk során használt módszereket és elért eredményeiket mutatják be. Az esemény fő célja, hogy felfedje a kutatók világát és vonzóvá tegye a kutatói életpályát. A Kutatók Éjszakája 2016-ban is az ország egyik legjelentősebb tudományos ismeretterjesztő eseménye. Idén szeptemberben immár 11. alkalommal kerül megrendezésre, több mint 150 budapesti és vidéki helyszínen, az előző évekhez képest még több látogatót várva, még több programot felsorakoztatva.

Az esemény hatástanulmányát 2013 óta minden évben, így idén is kutatóintézetünk készíti. A Kutatók Éjszakája Európa szerte megvalósuló projekt, amit az Európai Bizottság támogat.

Szepesi Balázs az Eötvös Collégiumban tartott előadást

A Hétfa Kutatóintézet stratégiai igazgatója a magyar gazdaság működésének intézményi hátteréről tartott előadást. Többek között az intézményi korlátok és a nemzetközi nyitottság közötti feszültségekről és a közpolitika-alkotás működésének logikájáról beszélt. Szó esett arról, mi motiválta a Hétfa létrehozását, mi a kutatóintézet célja az Összkép magazinnal.

DSC_6898

Az előadás után élénk beszélgetés alakult ki. Sok szó esett a közoktatás helyzetének elemzési lehetőségeiről, a társadalomtudósok lehetséges gyakorlati hatásáról, illetve arról, hogyan döntheti el egy leendő tanár, hogy megbízzon-e egy társadalmi, gazdasági kérdésekről szóló újságcikkben.

Szepesi Balázs az “Elit 2020 – Hatást, nem hatalmat” konferencia előadói közt

A HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgatójának beszélgetőpartnere Koren Miklós, a Közép-európai Egyetem kutatója és a DeFacto blog egyik alapítója volt. A jövő magyar elitjének gazdasági alapjai: van-e élet az államon túl? címet viselő beszélgetést Brückner Gergely, a Figyelő újságírója moderálta.

IMG_0789

Szepesi Balázs vitaindítójának kulcskérdése az volt, hogyan lehet tudással formálni a világot a mai Magyarországon. Olyan elit-definíciót vázolt fel, melynek középpontjában az elit szabadsága, valamint ebből adódó lehetősége és felelőssége áll. Először a magyar társadalomtudomány teljesítményének hiányosságait elemezte. A tudás és a döntéshozatal közötti kapcsolódások problémái kapcsán hangsúlyozta, hogy a társadalomtudományra épülő tudás elvesztette hitelességét, tekintélyét. Ezt az változtathatná meg, ha több kutatás szólna a hazai érvényesülés lehetőségeiről és problémáiról. Ugyancsak fontos, hogy az elemzői, tudományos hivatás választói jobban elfogadják: feladatuk a lehetőségek feltárása, a döntések meghozatalának segítése, nem a helyes döntés kijelölése.

Majd kitért a magyar vállalkozók továbblépésének lehetőségeire és korlátaira is. Hangsúlyozta, hogy vállalkozóink nem ügyetlenebbek, mint más országokban, csak nehezített pályán mozognak. Itthon gyengék a formális intézmények és rendkívül magasak az adminisztrációs terhek. Mindezek mellett vannak sikerek – fontos lenne, hogy ezeket ne véletlennek vagy a szabályt erősítő kivételnek tekintsük, hanem követhető, erőt adó példának.

Az expozékat követő beszélgetésen szóba került a külföldi példák átvehetősége, állami források gazdasági hatása, a DeFacto blog és az Összkép magazin. A beszélgetés végső kicsengése pozitív volt: a döntéshozók és a döntéseket támogatók közötti összhang megteremthető, az azt szervező és motiváló eszmét, intézményt kell megtalálnunk.

Szepesi Balázs a Torockói Közgazdász Táborban tartott előadást

„Eljönni Erdélybe és Magyarországról beszélni mindig nehéz és felemelő feladat: sokat tudtok rólunk errefelé, közben mentesek vagytok az otthoni vitáink indulataitól, előítéleteitől. Az ilyen beszélgetések, az innen megnyíló tágabb perspektíva sokat segít abban, hogy jobban megértsük, hogyan is működik Magyarország” – mondta előadása elején a HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgatója.

szbtorocko1

Ezután a gazdasági nyitottság következményeiről, az intézményi környezet hiányosságairól és a megújulási képesség jelentőségéről beszélt.  Majd bemutatta, mivel foglalkozik a HÉTFA, miről szól és miért indult az Összkép magazin. Az előadás utáni kérdésekből izgalmas beszélgetés alakult ki.

Balázs Zoltán a HÉTFA Műhelyben

A Hétfa Műhely idei második vendége dr. Balázs Zoltán politológus, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatója, az egyetem Politikatudományi Doktori Iskolájának programigazgatója volt. Autonóm és független kormányzati intézmények és a hatalmi ágak elválasztása című előadásában a hatalmi ágak megosztásának doktrínájáról beszélt, hazai és nemzetközi politikai filozófiai elméletek bemutatásával.

IMG_1840

Az előadás három fő kérdés köré szerveződött.
1) Miért van szükség a hatalmi ágak – a törvényhozói, a végrehajtói és bírói ág – szétválasztására?
2) Miért éppen ezek a releváns hatalmi ágak?
3) Mitől nevezhetjük ezeket ’hatalmi’ ágaknak? Kormányzati vagy hatalmi kérdésről van szó?

Az előadás a magyar mellett a brit és az amerikai kormányzási rendszer bemutatásával szemléltette, hogy a hatalommegosztás doktrínájának számos értelmezési gyakorlata létezik.

Szepesi Balázs kapta a Széchenyi István Szakkollégium Patrónus Tanár Díját

A HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgatója a szakkollégium kormányzati gazdaságtan sávjáért végzett tevékenységét részesült kitüntetésben.

13035691_1104764466242737_218895637_o

A 2008-ban alapított díjjal azokat az oktatókat tüntetik ki, akik a szakkollégium szakmai rendszerének alapját jelentő sávrendszer létrehozásában, koordinálásában és a kurzusok tematikájának kialakításában kiemelkedő szerepet vállaltak.

Az ünnepség a szakkollégium Szakmai Tudományos Tanácsa elnökének köszöntőjével indult, majd a díjazottak a munkásságukat méltató beszédeket követően megtartották székfoglaló előadásukat.

Szepesi Balázs arról beszélt, hogy miként és mire használható a társadalomtudományi tudás. Többek között azt elemezte, milyen egzisztenciális lehetőségeket kínál a magyar társadalomtudományos élet, miért kevés a tudatos társadalmi, intézményi innováció. A kérdéskört több szempontból vizsgálta: meglátásaiban a társadalomtudós objektívebb, és egy tapasztalt elemző szubjektívebb nézőpontja ötvöződött. Kiemelte, hogy az egyik legfontosabb feladat a társadalomtudományi tudás közérthető módon való közvetítése.

A HÉTFA tanulmánya a magyar falvak hatékonyságáról

A HÉTFA Kutatóintézet a falvak hatékonyságát vizsgálta a Magyar Faluszövetség megbízásából.

A tanulmány az önkormányzatok hatékony működtetésének aspektusait négy főbb csoportba sorolja: érdekképviselet és érdekérvényesítés, az erőforrások optimális kihasználása, közfeladatok ellátása, illetve a jövő biztosítása. Az elemzés a fenti négy szempont mentén mutatja be a jelenlegi helyzetet és a problémás pontokat. Hazai és külföldi jó gyakorlatokat is felsorakoztat, valamint a hatékonyság javítását célzó ajánlásokat fogalmaz meg.

800px-Berkenye_falu_látképe

Az eredmények szerint az önkormányzati rendszer további finomítása szükséges. Ez elengedhetetlen egyrészt a falusi önkormányzatok önfenntartó képességének minél teljesebb megvalósításához, másrészt a racionális és színvonalas közszolgáltatások biztosításához. Mindkét tényező kulcsfontosságú a hatékony működés szempontjából. Akárcsak a közösségi összetartás megerősítése és a település élhetőségének biztosítása.

Sürgető lenne a központi, a megyei és a helyi döntéshozók közötti párbeszéd erősítése és intézményesítése is, ami megkönnyítené az alulról jövő megoldási javaslatok becsatornázását. Az elemzés hangsúlyozza, hogy mindez csak motivált és szakmai segítséggel rendelkező településvezetőkkel valósítható meg.

A tanulmány a Magyar-Norvég Kapacitásépítő projekt (MANORKA) keretében, a Magyar Faluszövetség „A falvak hatékonysági hálózatának kiépítése” alprojektje során született eredmények felhasználásával készült.

Kocsis János a Hétfa Műhelyben

A Hétfa Műhely 2016-os tavaszi évadának első vendége Kocsis János városszociológus volt. Energiahatékony városfejlesztés – alulról fölfelé című előadásában az energiahatékony város- és településfejlesztés lehetőségeit és kihívásait mutatta be hazai és nemzetközi példákon keresztül.

KJB borítóra

Magyarország a felhasznált energia közel fele és a CO2 kibocsájtás legnagyobb része az épületekhez kötődik. Ezért az energiahatékonyság és a környezetvéfelem fontos területe a hazai épületállomány korszerűsítése.

Az energiahatékonysággal kapcsolatos uniós irányelvek szellemében az EU tagállamok kormányzatai cselekvési terveket dolgoztak ki, azonban ritkán sikerült azokat a helyi sajátosságokkal összeegyeztetni. A BME Szociológia és Kommunikáció tanszékének docense rámutatott, hogy az érintettek szempontjaira építő, alulról induló helyi szintű stratégiai tervezési szemlélet elsajátítása számos nehézségbe ütközik – itthon és más országokban egyaránt. A helyi stratégiák kidolgozttsága eltérő, az a jellemző hogy a több szempontot egyesítő, integrált megoldások helyett egyszerűen megvalósítható, illetve látványberuházásokra kerül sor.

Itthon is hasonló kép rajzolódik ki. Még nem áll rendelkezésre a lakásállomány nagy részét megújításához szükséges intézményi és szabályozási háttér, illetve technológiai tudás. A fogyasztásra vonatkozó adatok és a korábbi beruházások eredményeire épülő visszacsatolás hiánya is komoly nehézséget jelent – derül ki az „EnSURE” rövidítésű, a városi szintű energiahatékonyságot eredményező városfejlesztés lehetőségeit feltáró EU Central Europe projekt keretében, 2010 és 2013 között készült kutatás eredményeiből.

Az előadás  ide kattintva érhető el.

A HÉTFA Kutatóintézet tanulmánya az uniós források gazdaságfejlesztési és növekedési hatásairól

A tanulmány a 2007 és 2013 közötti fejlesztési ciklusban, EU-társfinanszírozásból megvalósult közvetlen és közvetett gazdaságfejlesztési beavatkozások hatásait elemzi. Három területet vizsgál: a makrogazdasági hatásokat, a vállalkozások versenyképességére gyakorolt hatásait és a foglalkoztatási hatásokat – kiemelten az alacsonyan iskolázottak körében.

Az elemzésből többek között kiderül, hogy:
– rövid távon a fejlesztések a beruházási keresleten keresztül közvetlen impulzust adtak a magyar gazdaságnak,
– a fejlesztések a legnagyobb mértékben az építőipart segítették,
– hosszú távon ezek a hatások nem járnak kapacitás- és hatékonyságjavulással,
– tartósan a kínálati oldalon jelentkező változások, így a tőkeállomány növekedése, a termelékenység javulása vagy a cégek üzleti környezetben történt előrelépések vezetnek a gazdaság fejlődéséhez.

A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány támogatásával készült tanulmány ide kattintva érhető el.

Csite András az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának ülésén

Csite András, a HÉTFA ügyvezetője és Kántor Zoltán, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet (NPKI) igazgatója 2016. március 22­-én az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának ülésén számolt be a HÉTFA, az NPKI és a CESCI által 2015-­ben végzett, a külhoni szakképzés helyzetét feltérképező kutatás eredményeiről.

A külhoni szakképzés éve programról további információk ide kattintva érhetők el.

Czaller László előadása Komáromban

A HÉTFA Kutatóintézet elemzője a Felvidék munkaerő-piaci és szakképzési helyzetéről tartott előadást a Gazdasági és nyelvi gyarapodás konferencián Komáromban.

A Nemzetpolitikai Kutatóintézet és a Pro Civis polgári társulás szervezésében megvalósult rendezvényen a Felvidék gazdasági helyzetéről és fejlesztési lehetőségeiről tanácskoztak a résztvevő önkormányzati szakemberek és vállalkozók. Czaller László a Felvidék munkaerő-piaci és szakképzési helyzetét mutatta be, különös tekintettel a magyar nyelvű szakképzés jelenlegi problémái és fejlesztési területeire. A kutatás a2015-A külhoni szakképzés éve program keretében készült.

Major Klára előadása a Nemzetgazdasági Minisztériumban

A HÉTFA Kutatóintézet kutatási vezetője a dél-koreai „Knowledge Sharing Program” (KSP) keretében tartott előadást a Nemzetgazdasági Minisztériumban január 19-én.

A „Business investment promotion in taxation – measures, experiences and challenges of evaluation” című workshopot Az NGM Adópolitikai és Nemzetközi Adózási Főosztálya szervezte. Klára előadása az uniós támogatások makrogazdasági hatásainak hatásvizsgálatáról szólt. Az előadás bemutatta, hogyan segíti a HÉTFA új hatásvizsgálati makromodellje a különböző gazdaságpolitikai beavatkozások, külső események gazdasági szereplőkre és iparágakra gyakorolt hatásának megértését és becslését.

Az előadás lényegi gondolatai megtalálhatóak a hatásvizsgálatok és a makromodellezés rejtelmeiről szóló Összkép cikkben.

Elkészült a Magdolna negyed oktatási és foglalkoztatási stratégiája

Oktatási és foglalkoztatási stratégiát, valamint cselekvési tervet készített a HÉTFA Elemző Központ a Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából. Az elemzések fókuszában a VIII. kerület, azon belül is a Magdolna negyed oktatási és foglalkoztatási problémáinak feltárása áll, erre építve fogalmaz meg fejlesztési irányokat és lehetséges megoldásokat.

A HÉTFA régóta foglalkozik a Magdolna negyed fejlesztési lehetőségeivel. Munkáink tapasztalatait az Összkép magazin Magdolna negyed – lassú rehabilitáció, ébredő remény című cikke ismerteti.

A tanulmányok a „Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program” keretében, a „Karrierút fejlesztés és tanácsadás, diákmunka mentorálás” projekthez kapcsolódóan készültek.

Kézikönyv az uniós támogatási rendszer működéséről

Fejlesztéspolitikai kézikönyv jelent meg a HÉTFA Kutatóintézet, a Károli Gáspár Református Egyetem és a Miniszterelnökség gondozásában Európai Uniós források rendszere 2014-2020. Gyakorlati útmutató pályázóknak és pályáztatóknak címmel.

A kötet közérthetően és átfogó jelleggel mutatja be az uniós támogatási rendszer működését. Gyakorlati útmutatóként szolgál a pályázóknak és a pályáztatóknak egyaránt. Elkészítésének egyik legfőbb motivációja a fejlesztők és a támogatók közötti párbeszéd erősítése.

eu kötet borító

A kiadvány ismerteti a 2014 utáni pályázási rendszer sajátosságait. A 2007-2013-as és a 2014-2020-as időszak közötti különbségek felvázolásával segít összekötni a már meglévő fejlesztési tapasztalatokat az új intézményrendszer működésének logikájával. A kötet kiemelt figyelmet fordít a vidéki térségek pályázói számára releváns Vidékfejlesztési Program működésének bemutatására is.

A kötet szerzői: Szabó Zsolt, Balás Gábor, Borbás Gabriella, Kiss Gábor, Piross Antal, Potvorszki Gábor, Szerletics Ákos.

A kézikönyv kutatóintézetünkben korlátozott számban elérhető. Rendelési szándékát kérjük, az eukotetrendeles@hetfa.hu email címen jelezze.

Új munkatársakat keres a HÉTFA

A HÉTFA elemző-elemzésszervező és gyakornok munkatársakat keres. A meghirdetett pozíciók leírásai és további információk az alábbi linkekre kattintva érhetőek el.

Elemző-elemzésszervező pozíció

Gyakornoki pozíció

Jelentkezését kérjük, a felveteli@hetfa.hu e-mail címre küldje, mely tartalmazza önéletrajzát, motivációs levelét és annak a személynek a nevét, akitől referenciát kérhetünk tapasztalatairól, felkészültségéről.

Amennyiben az elemző-elemzésszervező pozícióra jelentkezik, kérjük, motivációs levelében térjen ki arra, hogy melyek eddigi jelentősebb elemző munkái és szervezési tapasztalatai, illetve arra, hogy teljes állásban, részmunkaidőben vagy külsős munkatársként szeretne nálunk dolgozni. Amennyiben a gyakornoki pozíció keltette fel az érdeklődését, kérjük, tüntesse fel, hány órát tud dolgozni hetente.

Jelentkezési határidő: 2016. január 22. péntek

Kohéziós politikai programok értékelése a HÉTFA közreműködésével

Az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai főigazgatósága megbízásából elkészült az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és a Kohéziós Alap (KA) által finanszírozott, 2007-2013 közötti kohéziós politikai programok “ex post” értékelése.

logo_ce-hu-rvb-hr

Az értékelés 15 tematikus munkacsomagból áll össze. Az elemzéseket nemzetközi szakértői csapat készítette. Balás Gábor, a HÉTFA ügyvezetője és Piross Antal projektmenedzser a Kiadások földrajza  című tanulmány elkészítésében működtek közre, ami a kohéziós politika kihelyezett forrásainak földrajzi megoszlását vizsgálta valamennyi tagország körében.

Minden kedves Barátunknak áldott karácsonyt és boldog új évet kíván a HÉTFA közössége.

hetfa_karacsony

Ide kattintva megtekinthető a HÉTFA éves tevékenységét áttekintő hírlevél.

A HÉTFA vendégelőadása a Csernyivci Nemzeti Egyetemen

A HÉTFA Kutatóintézet és az ukrajnai Jurij Fedkovics Csernyivci Nemzeti Egyetem közötti együttműködési egyeztetések keretében Józsa Éva, a HÉTFA junior elemzője tartott előadást és szemináriumot Magyarország visegrádi külpolitikájáról és annak különböző aspektusairól.

csernyivcki_foto_honlao

Az előadás a visegrádi együttműködés eltelt 25 évét értékelte, a négyek által megfogalmazott külpolitikai célrendszer megvalósulására és esetleges újragondolására fókuszálva. Az egyetem diákjai számára meghirdetett szeminárium Magyarország nemzetpolitikájával és annak a visegrádi együttműködésre gyakorolt hatásával foglalkozott.